Karriär

Han ser till att miljöpåverkan minskar

Martin Andersson arbetar med att göra byggprojekt inom Skanska mer hållbara. På fritiden provar han miljöidéer på sin sommarstuga i Mora. Foto: Jörgen Appelgren
Martin Andersson arbetar med att göra byggprojekt inom Skanska mer hållbara. På fritiden provar han miljöidéer på sin sommarstuga i Mora. Foto: Jörgen Appelgren

Väg- och vattenbyggaren Martin Andersson hittade ett jobb som matchade miljöengagemanget.

Publicerad

Martin Andersson har sitt kontor på Kungsholmen i centrala Stockholm. Fast den dag när vi ringer upp är det fredag och han har flexat ut för att kunna snickra på sommarstugan i Mora. Där försöker han att tillämpa lite miljötänk på egen hand och är strax färdig med husets innertak, lister och salningar.

– Stugan är ganska konventionellt byggt, men jag har i alla fall inslag av närproducerat byggmaterial. Takpanelen i det stora rummet kommer från en gran som tidigare stod på tomten, säger Martin Andersson, och lägger till att huset både är välisolerat och har värmeväxlare.

Martin Andersson är 28 år gammal och har jobbat som utvecklingsledare på Skanskas avdelning för hållbar affärsutveckling i snart två år. Här finns en liten klimatenhet som på kort tid fyllts med många olika kompetenser. Arbetet går ut på att beräkna klimateffekten i olika byggprojekt och hjälpa byggarbetslagen med uppslag och idéer.

– Det stora med det här jobbet är att få se alla aha-upplevelser hos medarbetarna och att kunskapen sjunker in och kommer till nytta. Att fler i organisationen börjar tänka på samma sak och ställer initierade frågor som de sedan använder i sina byggprojekt, säger Martin Andersson.

Just nu arbetar han med planeringen av ett extremt klimatsmart kontorshus i Lund och med det på- gående bygget av ett kontorshus i Solna. Målet är att hans beräkningar och tips ska minska utsläppen så mycket som möjligt. Projektledaren i Solna har till exempel bytt ut tio centimeter betong i entréer och hisshallar och i stället flytspacklat cirka två centimeter.

Martin Anderssons eget miljöintresse ligger så långt tillbaka i tiden att han knappt minns hur det började. Under studietiden på Chalmers gick han den klassiska inriktningen för väg och vatten och specialiserade sig på byggkonstruktion. Det var egentligen först när han gjorde sitt examensjobb han började se på vilket sätt hans miljöintresse kunde göra någon nytta.

– Länge såg jag inte det. Men under examensjobbet mötte jag personer som hjälpte mig att förstå hur jag skulle få utlopp för mitt miljöengagemang i min framtida yrkesroll. Det var här jag förstod vilken potential det låg i att optimera konstruktionslösningar med låga utsläpp.

Han tror att de flesta kursarna från Chalmers är allmänt miljöintresserade och tycker att det är en viktig fråga. Martin Andersson tycker även att det blivit lättare att få gehör för sådana idéer hos företagen, men att det fortfarande är svårt för studenterna att omsätta i hand- ling och se hur det skulle kunna vara relevant för just deras arbetsuppgifter. Det gällde honom själv också – trots ett stort engagemang blir det en tröskel att ta sig över.

– De flesta av mina kursare har valt en mera traditionell ingenjörsroll som konstruktör eller arbetsledare. Några av dem kanske tänker att det är konservativt i byggbranschen, och att de nog får göra en traditionell karriär först innan de får utlopp för det här hållbarhetsarbetet, säger Martin Andersson.

Martin Andersson

Ålder: 28 år.

Bor: Stockholm.

Yrkesroll: Grön utvecklingsledare (Hållbar affärsutveckling, Skanska Sverige)

Bakgrund: Civilingenjör väg- och vattenbyggnad, Chalmers. Ekonomie kandidatexamen, Göteborgs universitet.