Karriär

Guide: Frågor (och svar) inför återgången till kontoren

Sverige öppnar, så även kontoren. Det här kan du förvänta dig när arbetsgivaren kallar dig tillbaka. (Arkivbild) Foto: Unsplash
Sverige öppnar, så även kontoren. Det här kan du förvänta dig när arbetsgivaren kallar dig tillbaka. (Arkivbild) Foto: Unsplash
Heléne Robson, chefsjurist på Sveriges ingenjörer. Foto: Sveriges ingenjörer
Heléne Robson, chefsjurist på Sveriges ingenjörer. Foto: Sveriges ingenjörer

Har du ingen lust att jobba på kontor eller inte vaccinerat dig mot covid-19? Här är en guide till dina rättigheter och skyldigheter i samband med återstarten på arbetsplatserna.

Publicerad

Återgången till kontoren, nya arbetssätt och hur vaccinationer påverkar jobbet väcker en del frågor. Det märker inte minst fackförbundet Sveriges ingenjörer där samtalen från medlemmar har ökat stort.

Med hjälp av förbundets chefsjurist Heléne Robson reder Ny Teknik ut några scenarier och frågor som kan uppstå när restriktionerna nu har slopats, och allt fler tar klivet in i en ny arbetssituation i skuggan av pandemin.

Min arbetsgivare har sagt att vi ska tillbaka till kontoret, men jag vill fortsätta jobba hemifrån. Vad gäller?

En arbetsgivare har så kallad arbetsledningsrätt. Det innebär rätt att bestämma var och när arbetsuppgifter ska utföras. Har chefen beslutat att arbetet ska ske på kontor kan anställda inte vägra att följa dessa instruktioner. 

– Men med tanke på att det har varit en extrem period där många har arbetat hemifrån och det har gått bra, så kan det finnas förutsättningar att ha en dialog med arbetsgivaren, eventuellt med fackets hjälp, om att återgången till kontoren ska ske successivt som även Folkhälsomyndigheten rekommenderar, säger Heléne Robson.

Får min chef fråga om jag är vaccinerad inför återgången till kontoret?

Ja, det är tillåtet. Eftersom arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar – där förebyggande av ohälsa och smittspridning på en arbetsplats ingår – kan det till och med vara befogat att ställa frågor om vaccination mot covid-19. 

– Då kan det i en dialog vara naturligt att fråga om en medarbetare är tveksam att komma tillbaka till kontoret och att det kanske beror på att man är ovaccinerad. Men som anställd måste man inte berätta det. 

Arbetsgivaren får inte heller registrera uppgifter som rör anställdas hälsotillstånd. Det är känsliga personuppgifter som omfattas av dataskyddslagstiftningen.

Jag har kollegor som är ovaccinerade och är orolig för smittorisken. Vad ska jag göra?

Har arbetsgivaren sagt att allt jobb ska utföras på kontoret måste medarbetarna infinna sig där – trots rädsla för smitta. Det går inte att vägra att sitta bredvid någon eller delta i möten med ovaccinerade kollegor. 

– Men det borde finnas en stor lyhördhet bland arbetsgivare att försöka hitta smidiga lösningar och kanske erbjuda hemarbete under en period om man känner sig orolig. Men restriktionerna är borta nu och vi vistas ju även i andra miljöer, exempelvis kollektivtrafik och affärer, där man också utsätts för ovaccinerade. 

Jag reser mycket utomlands i tjänsten och deltar i många konferenser. Kan arbetsgivaren ändra mina arbetsuppgifter om jag inte är vaccinerad?

Arbetsgivaren kan inte tvinga någon att vaccinera sig, men problem skulle kunna uppstå om länder har inreseförbud för ovaccinerade eller om vaccination krävs för att delta i konferenser. 

Om arbetsuppgifter som ingår i tjänsten inte kan utföras kan arbetsgivaren ha rätt att ändra en roll och omplacera medarbetare. 

– Men det ska vara grundat på objektiva skäl, exempelvis att man inte kan resa in i länder för att träffa kunder. Det här är lite otrampad mark och vi måste också se hur det blir framöver, om det kanske är acceptabelt att delta digitalt på konferenser och då kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett adekvat sätt.

Jag ska gå på en jobbintervju. Kan en arbetsgivare basera anställningsbeslutet på om jag är vaccinerad eller inte?

Framtida arbetsgivare får ställa frågor om vaccination under intervjun. Till skillnad från statliga arbetsgivare har privata företag fri anställningsrätt och kan rekrytera efter egna kriterier. Men valet av en ny medarbetare får inte krocka med diskrimineringslagen. 

– Det skulle kunna vara okej för privata arbetsgivare att säga att vi anställer bara vaccinerade, men om någon är ovaccinerad på grund av funktionshinder eller av religiösa skäl till exempel, kan arbetsgivaren göra sig skyldig till diskriminering. 

Är arbetsgivaren skyldig att ordna utrustning till hemmakontoret trots att distansarbete är frivilligt?

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön oavsett var arbetet utförs, men reglering på detaljnivå saknas i lagar och avtal. Är hemmaarbete helt frivilligt kan det bli svårare att kräva likadan utrustning som på kontoret.

– Men kan man bara komma in till kontoret två dagar i veckan för att lokalerna har minskats, finns det anledning att ställa högre krav på arbetsmiljön i hemmet som till viss del är påtvingad.

Min chef är lite otydlig kring hur hybridarbetet ska gå till. Kan jag kräva riktlinjer?

Ja. Arbetsgivaren bör ha tydliga instruktioner för när anställda förväntas vara på kontoret. Det ska framgå vilka arbetsuppgifter och möten som ska ske på plats eller i hybridform. 

– Det är ju jätteviktigt att man kan planera för sin arbetsdag. Det är också viktigt att få instruktioner om vilka it-säkerhetssystem man ska jobba i. Jobbar man med något företagshemligt eller affärskänsligt kanske det inte är lämpligt att sitta på ett kafé eller på ett kontorshotell. Detta är viktigt att få veta så man inte gör fel av misstag, säger Heléne Robson.