Karriär

Förvaltaren – chefen som sätter värderingarna främst

När de flesta chefer tänker på beslut som en transaktion – ”om jag gör Y, så ger det resultatet X” – så tänker förvaltaren: ”eftersom jag värdesätter Y så förväntar jag mig själv att göra Y”. Foto: Unsplash
När de flesta chefer tänker på beslut som en transaktion – ”om jag gör Y, så ger det resultatet X” – så tänker förvaltaren: ”eftersom jag värdesätter Y så förväntar jag mig själv att göra Y”. Foto: Unsplash

En utmanande ledarstil som lämnar spår hos sina anställda. Ungefär beskriver författaren David R York, ledare som han kallar för förvaltare. ”Förvaltare har en klar bild av vilka de är och vad de värderar”, skriver han i en artikel på Fast Company. 

Publicerad

Det var mötet med Gail Miller, en av USA:s rikaste kvinnor, som väckte David R Yorks intresse för ledarstilen förvaltaren – eller steward som det kallas på engelska. Miller hade just färdigställt ramverket för en överföring av sitt hundraprocentiga ägande i basketlaget Utah Jazz till en stiftelse med noga utformat regelverk, bland annat för att behålla laget inom delstaten.

Men att ge upp sitt ägandeskap var inget som bekom Gail Miller. Hon menade i själva verket att hon aldrig ägt laget.

”Nej, det gör jag inte. Jag förvaltar Jazz”, svarade hon bestämt.

Sex år efter mötet med Miller har David R York nu gett ut boken ”The Gift of the Lift – Harnessing the power of stewardship to elevate the world”.

Enligt York är förvaltaren en kraftfull och effektiv ledare. Många människor lyssnar till omgivningens förväntningar tänker ”vad är det jag borde göra härnäst?”. En förvaltare däremot har både grundläggande värderingar och en klar bild av vad som är meningsfullt och är därför säker på vad den vill och varför. 

Här är fyra punkter som enligt David R York kännetecknar en förvaltare:

Har en värderingsbaserad modell för livet

Eftersom en förvaltare vet vem den är och vad den står för och tror på så tar den också beslut på ett värdebaserat sätt. Förväntningarna den sätter upp handlar om deras eget agerande, snarare än om resultatet.

När de flesta chefer tänker på beslut som en transaktion – ”om jag gör Y, så ger det resultatet X” – så tänker förvaltaren: ”eftersom jag värdesätter Y så förväntar jag mig själv att göra Y”.

Bryr sig mer om framtiden än nuet

En förvaltare ser på sin roll i en organisation som del av en tidslinje och vet att den innehar positionen temporärt. Det perspektivet gör förvaltaren förutseende och framåttänkande. Den sätter upp långsiktiga mål som kanske inte går att uppnå under deras livstid. Förvaltare tänker mer på sina efterträdare än på sin egen framgång, menar David R York.

En förvaltare ser likadant på hela livet och bryr sig lika mycket om hur det ska gå för deras företag, familj, vänner och samhälle under den tid de är i livet som efter att de själva gått bort.

Sätter meningsfullhet framför ägande

En förvaltare är ”fri” i sitt agerande eftersom den inte låter sig ägas av något annat än sina egna värderingar. Enligt David R York gör detta att de har lättare för att fatta tuffa beslut. Som att sälja av tillgångar, byta position, låta andra få berömmet eller till och med att själva avgå så länge det gynnar deras övergripande mål.

Söker motvikt framför balans

En förvaltare försöker inte tygla olika krafter inom en organisation för att nå en trygg balans. I stället låter den olika viljor och styrkor väga upp varandra med syftet att de tillsammans i längden ska skapa ett starkare driv framåt.

York menar att det här gör livet, och karriären, för en förvaltare både ovanligt utmanande och givande. De som anammar förvaltarens drivkrafter kommer ”finna harmoni” genom att de har en tydlig riktning.

"De lämnar även outplånliga spår i liven hos sina anställda, vänner, familjer och samhällen”, skriver York.