Karriär

Finska succékursen vill lära hela världen om ai

Studenter vid China University of Petroleum skapade en ai-robot som fick lösa Ruriks kub. Visades upp i november 2018. Foto: Xinhua
Studenter vid China University of Petroleum skapade en ai-robot som fick lösa Ruriks kub. Visades upp i november 2018. Foto: Xinhua
Foto: Ai Innovation of Sweden
Foto: Ai Innovation of Sweden
Foto: Helsingfors universitet
Foto: Helsingfors universitet

Finland har nått målet att utbilda en procent av befolkningen i artificiell intelligens. Nu är det Sveriges tur. Genom en webbkurs i ai ska kunskaperna om hur tekniken påverkar oss förbättras. ”Det finns en science fiction-bild av ai som vi vill bli av med”.

Publicerad

Finlands regering satsar stort på ai, och 2017 fick Helsingfors universitet uppdraget att ta fram en webbkurs för att öka medvetenheten om vad artificiell intelligens innebär. En förhoppning är också att minska rädslan för att tekniken kan komma att användas mot människor.

− Vi såg att mediebilden av ai är långtifrån faktabaserad och ofta negativ. Detta skrämmer människor som får en science fiction-bild av ai. Det här ville vi göra något åt, säger Teemu Roos, biträdande professor i datavetenskap vid Helsingfors universitet som har utvecklat kursen tillsammans med IT-företaget Reaktor.

Webbkursen Elements of AI, som startade 2018, vill också öka förståelsen för att tekniken redan finns i människors vardag, inte minst genom personaliserat innehåll på sociala medier.

− Det är viktigt att kunna förhålla sig kritisk till detta och förstå hur det kan användas i manipulerande syfte.

Foto: Helsingfors universitet
Foto: Helsingfors universitet

Hittills har över 200 företag och offentliga verksamheter stöttat initiativet genom att låta anställda gå kursen på arbetstid. Det här är ett viktigt steg för att kunna se möjligheter med ai i ett förändrat arbetsliv, menar Teemu Roos.

− Det är svårt för ai-experter att exempelvis förstå en sjuksköterskas vardag, men om anställda har kunskap om vad tekniken kan göra för dem, kan man lättare identifiera behov och se möjligheter.

Vill utbilda hela världens befolkning

Med 150 000 registreringar till kursen har målet att nå en procent av den finländska befolkningen redan nåtts. Nu siktar initiativtagarna på att utbilda en procent av hela världens befolkning.

− Vi vill tänka stort, och snarare se det som en rörelse för att förmedla ett budskap så att människor känner att de är med. Även om inte alla slutför kursen har man ändå fått en inblick, säger Teemu Roos.

Först ut att anta Finlands utmaning är Sverige, där ai-utbildningen startar i maj. Och kursen behövs, menar Martin Svensson från nystartade Ai Innovation of Sweden som ansvarar för kursen i samarbete med Linköpings universitet.

− Vi står inför ett potentiellt stort paradigmskifte, men medvetenheten kring ai och hur tekniken kommer att påverka är låg, säger han.

Foto: Ai Innovation of Sweden
Foto: Ai Innovation of Sweden

Martin Svensson upplever dock att många arbetsgivare nu börjar prata mer om möjligheter och tänkbara problem med ai.

− Även om man inte jobbar med att utveckla de här tjänsterna kommer många anställda i framtiden att beröras av AI på ett eller annat sätt. De behöver därför förhålla sig till utvecklingen och ai-relaterade lösningar.

Uppmuntrar mångfald

Han hoppas också att kursen ska locka ingenjörer som är nyfikna på ai-området, där kompetensbrist väntas framöver.

− Den viktigaste poolen av potentiell kompetens finns naturligtvis bland redan yrkesverksamma ingenjörer. De har ett ansvar att börja intressera sig för hur tekniken kan möjliggöra förbättringar i de processer man jobbar med, men det är också en förutsättning för att vara konkurrenskraftig, säger Martin Svensson.

Men initiativtagarna vill också plantera ett frö för att få en större bredd bland framtidens utvecklare. Exempelvis är över 40 procent av kursdeltagarna kvinnor.

− Vi är jätteglada för det, och har också medvetet undvikit traditionellt manliga stereotyper i exempelvis designen. Vi hoppas få människor från skilda bakgrunder intresserade, och att det här kan hjälpa dem att ta nästa steg. Kanske kommer några av dem sedan att göra bra saker inom ai, säger Teemu Roos.

Fakta: Svenska versionen av Elements of ai

Kursen som är översatt till svenska startar i mitten av maj. Den har utvecklats i samarbete med Helsingfors universitet och IT-företaget Reaktor.

Linköpings universitet ansvarar för översättning och kvalitetssäkring av kursen som kommer att ge högskolepoäng. Utbildningen går igenom grundläggande principer för ai, men tittar också på applikationer, olika möjligheter men också restriktioner. Inga förkunskaper eller avancerade matematikkunskaper krävs.

Ett 30-tal svenska organisationer, däribland Sveriges kommuner och landsting, samt olika företag har hittills anmält intresse för att låta anställda ta del av kursen.

Kursen finansieras delvis genom Vinnova. Läs mer om utbildningen här.