Karriär

Ericsson: ”Vi kan säkert bli bättre”

Karin Ronander. Foto: Per Myrehed
Karin Ronander. Foto: Per Myrehed

Om någon på Ericsson känner sig trakasserad lovar bolaget att stötta den personen. ”Jag tror att medarbetare kommer att vara mer öppna och våga anmäla oegentligheter”, säger Karin Ronander på Ericsson.

Publicerad

Nu har det gått snart två månader sedan uppropet #teknisktfel publicerades, har ni vidtagit några åtgärder efter det i er organisation?

– Det vi gjort sedan #metoo-uppropen startade är att vi i olika kanaler har påmint våra chefer och personal om vilka regler och riktlinjer vi har och hur man anmäler om man är utsatt för någon kränkning. Och vi har varit tydliga med att företaget tar den här frågan på största allvar. Vi gör det genom att ha en tydlig noll-tolerans och om man känner sig trakasserad ska företaget stötta den personen, och vi ska hantera detta på samma sätt som vi gör när någon bryter mot vår affärsetiska kod, säger Karin Ronander på Ericssons kommunikationsavdelning.

Vilket intryck har ni tagit av vittnesmålen i uppropet?

– Vi tror att #metoo har lyft upp problematiken och att det på sikt kommer innebära att vi kan få en mer öppen diskussion om det förekommer kränkningar och trakasserier, exempelvis genom diskussioner i teamen i våra organisationer och i våra chefsutbildningar. Jag tror också att medarbetare kommer att vara mer öppna och våga anmäla oegentligheter.

Gruppen bakom #teknisktfel ställer nu krav på åtgärder av branschen, bland annat stor utbildningsinsats av chefer om ansvaret att utreda sexuella trakasserier. Hur utbildas era chefer i de här frågorna?

– Vi har tydliga riktlinjer och en nolltolerans mot kränkningar och trakasserier. Detta lyfts upp i vissa av våra chefsutbildningar men vi kan säkert bli bättre. Det är en diskussion som drivs nu inom organisationen. Vi är ju ett globalt företag med anställda och chefer i omkring 140 länder. Det är viktigt att synliggöra dessa riktlinjer så det inte finns någon tvekan om vad som gäller.

---

Läs svaren från fler svenska teknikjättar här: