Karriär

De vann på nya provet

Män och yngre blev vinnare i det nya högskoleprov, som har gjorts om för att bli mer relevant för tekniska utbildningar.Två personer skrev full pott – ett nytt rekord.

Publicerad

Nu är rättningen av höstens högskoleprov klar – som har fått ett delvis nytt innehåll. Det visar sig att förändringen har gynnat män och yngre.

Männen fick i genomsnitt 9,36 poäng mer än kvinnorna, vilket motsvarar 5,85 procent av maxsumman 160. Även tidigare har männen lyckats bättre statistiskt sett, fast försprånget har varit mindre.

– Det anmärkningsvärda är att det överhuvudtaget finns en könsskillnad, vi vet faktiskt inte orsaken, säger Gunilla Ögren, projektledare på institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet, där de nya delproven har utvecklats.

Även yngre deltagare har fått bättre resultat, nu när matten väger tyngre.

– Yngre personer har färska kunskaper från gymnasiematten. Men det är absolut inte så att de äldsta är sämst, säger Gunilla Ögren.

Orsaken till att provet har förändrats är att det tidigare inte haft så bra prognos för studenter på tekniska utbildningar. Tanken är att mer matte och mindre text bättre ska visa vilka deltagare som har bäst utsikter att lyckas som teknologer.

Ni har ägnat flera år åt att utveckla det nya provet. Är det något som gjorde er förvånade nu när proven är rättade?

– Den stora överraskningen är att två har fått alla rätt, det har annars bara sju lyckats med under alla år.

Över 40 000 skrev nytt högskoleprov

  • Förr stod verbala uppgifter för 65 procent av provet. Det nya provet har två lika stora delar: en verbal del som testar språklig förmåga, och en kvantitativ del med matematik, logiska problem och jämförelser, diagram, tabeller och kartor.
  • Matematikdelen motsvarar fortfarande gymnasiets matematik A-kurs.
  • Höstens prov skrevs av 40 ? 970 personer.