KARRIÄR

De små komplimangernas makt – så ger de en inkluderande arbetsplats

Ett sätt att motverka ensamhet och utanförskap på en arbetsplats är mikrovalideringar.
Ett sätt att motverka ensamhet och utanförskap på en arbetsplats är mikrovalideringar.

Mikroaggressioner är ett hot mot en fungerande arbetsplats. Men även motsatsen finns – så här använder du så kallade mikrovalideringar.

Så kallade mikroaggressioner, små och kanske omedvetna handlingar eller ord som visar på att en person är ekluderad från en gemenskap, har många hört talas om. Men att använda dess motsats – mikrovalideringar (micro validations) – för att skapa en bättre arbetsmiljö och gemenskap är mindre omtalat. 

I en artikel i Harvard Business Review ges tips på fyra typer av mikrovalideringar som vem som helst kan använda sig av på sin arbetsplats. Enligt skribenterna kan tipsen tyckas som självklara beteenden, men för personer som har upplevt utanförskap är de inte alltid så vanliga och just därför kan beteendet göra stor skillnad: 

Bekräfta närvaro. Individer som upplever utanförskap ser ofta att de inte bemöts lika tydligt som andra: att ingen tittar upp när de kommer in i ett rum eller att saker de säger på ett möte bemöts med tystnad. Här kan arbetskamrater visa på motsatsen genom att vara tydliga med att säga hej, eller bara le och nicka, till personen. Eller genom att tydligt lägga ifrån sig mobilen och stänga laptopen och rikta uppmärksamhet mot personen när den talar.

Visa uppskattning för allas insatser. En vana av att berätta för sina arbetskamrater hur viktiga deras arbetsinsatser varit är en säker mikrovalidering. Det signalerar att alla är sedda och att allas insatser och åsikter räknas, menar skribenterna. Många tror kanske att de redan gör detta men, påpekar skribenterna, många har en tendens att se och ge komplimanger till personer som liknar dem själva. 

Ha en hög ribba för alla. Att ge komplimanger för alltför enkla prestationer kan ha en dålig inverkan. Så som att ge komplimanger som bygger på låga förväntningar. Visa i stället uppskattning för riktiga bedrifter och behandla samtliga medarbetare som att de är kompetenta. 

Stärk ledare. Att visa förtroende för en ny chef, eller en medarbetare som tar informellt ledarskap, kan stärka personen i ett positivt ledarskap. Extra viktig är den sortens bekräftelse för personer som kan framstå som atypiska ledare, till exempel en ny kvinnlig chef i en mansdominerad bransch.