Karriär

Dålig tajmning för SCB:s barometer

Nu släpper Statistiska centralbyrån årets Arbetskraftsbarometer. Den sträcker från augusti 2007 till augusti 2008. Precis fram till finanskrisen vände upp och ner på allting. <br></br> – Dålig tajmning, kommenterar Russel Schmieder, utredare på SCB.

Publicerad

Enligt siffrorna är det fortfarande stor brist på både nyutexaminerade och yrkeserfarna med teknisk utbildning. Till exempel civil- och högskoleingenjörer inom byggnadsteknik.

- Undersökningen överskattar optimismen hos arbetsgivarna, tror Russel Schmieder. Men han vill också påpeka att det finns användbara resultat i undersökningen. Som att den visar tydliga skillnader i resultat av olika utbildningar. Den visar att tekniska utbildningar är och kommer att vara mer gångbara än andra.

- Intresset för civilingenjörer inom fordonsindustrin kommer självklart att minska, men allt är relativt, om man jämför med samhällsvetare eller journalist till exempel.

- Vi hade diskussioner om hur vi skulle hantera undersökningen, men vi kan ju inte inte publicera siffrorna heller, SCB har gjort den här undersökningen sedan 1959.

Och konjunkturnedgången började långt innan finanskrisen bröt ut. I undersökningen ser man tydligt bevis på ekonomisk oro, säger Russel Schmieder. Arbetsgivarna är inte längre så optimistiska, färre tror på en ökning av rekryteringsbehovet.