KARRIÄR

Bli bättre på beslut – så avslutar du ditt beroendet av bekräftelse

Att behöva konstant bekräftelse från medarbetare eller överordnade innebär en stress och kan underminera din roll på arbetsplatsen. Så här gör du för att bli mer självständig och beslutsam.

En vilja att vara accepterad och uppskattad av andra är en naturlig och hälsosam strävan oavsett titel eller position i en organisation. Men när självförtroende, beslutsfattande och självkänsla överlag blir beroende av andras bekräftelse, då har du ett problem, menar författaren till en artikel i Harvard Business Review (HBR). 

Här är fem tips på hur du hittar balansen mellan att lita på dig själv samtidigt som du är öppen och lyssnar till andra: 

Lyssna till magkänslan. Det är värt att då och då stanna upp i arbetsdagen för och göra en koll med dig själv: varifrån kommer dina beslut och vanemässiga reaktioner? Nästa gång du ställs inför ett val, fråga dig själv: "Gör jag detta för att jag tror att det är rätt handlingssätt, eller för att jag vill bli sedd på ett visst sätt?”

Formulera din åsikt. För att inte påverkas av andra alltför lättvindigt är det viktigt att först veta vad du själv verkligen tycker. Innan möten eller inför viktiga diskussioner är det därför viktigt att förbereda sig: läs på, dra dina egna slutsatser och formulera din egen åsikt innan ett möte påbörjas. 

Prova att tänka: ”vad spelar det för roll”. När du står inför ett beslut kan det vara rimligt att tänka:
Vad spelar det för roll om...

  • mitt beslut inte är populärt hos alla i omgivningen? 
  • det inte möter alla förväntningar som kan finnas? 
  • jag behöver ändra kurs senare? 

Ofta, menar skribenten i HBR, kommer du att upptäcka att de allra värsta scenarion du drömt mardrömmar om är överdrivna eller helt ogrundade. 

Vänta 24 timmar. När du står inför ett svårt beslut, eller ska ta ett beslut som kan vara kontroversiellt: vänta till dagen efter med att agera. Väntetiden ger perspektiv, lugnar känslor och ger dig tid att tänk efter. Behöver du ändå godkännande – prova att be en betrodde mentor om råd, men inte främst för bekräftelsen utan för att få perspektiv. 

Håll löften till dig själv. Bygg självtillit genom att hålla löften till dig själv. Så som att våga säga vad du tycker under ett möte, eller att ta hand om dina egna basala behov. Börja med löften och mål som är enkla att uppnå, föreslår artikelförfattaren. ”Skulle du misslyckas med ett löfte, använd det som "data" för för att justera svårighetsgraden istället för att reagera med självkritik”.