Karriär

Arbetsgivarna sopar jobbstressen under mattan

Allt mindre görs mot ökad jobbstress. Resultatet i Unionens nya arbetsmiljöbarometer är det sämsta hittills. Samtidigt blir den psykosociala arbetsmiljön allt värre.

Publicerad

Arbetsgivarna är dåliga på att undersöka arbetsmiljöförhållandena på arbetsplatserna. Mer än hälften av Unionens 2 355 arbetsmiljöombud svarade att deras arbetsgivare inte alls eller bara delvis bedriver systematiskt arbetsmiljöarbete. De bryter mot arbetsmiljölagen genom att underlåta att göra riskbedömningar och att vidta åtgärder vid behov samt att följa upp åtgärderna i förekommande fall.

Årets arbetsmiljöbarometer visar det sämsta resultatet på nio år för systematiskt arbetsmiljöarbete. Samtidigt är den psykosociala arbetsmiljön sämre än någonsin tidigare. En av fyra anser att den är dålig och att gränsen mellan arbete och fritid blir allt otydligare.

- I dag när psykisk ohälsa är den vanligaste sjukskrivningsorsaken blir det tydligt att ett allt mer hektiskt arbetsliv, där arbete kan ske var och när som helst, har satt sina spår, säger Unionens ordförande Cecilia Fahlberg i ett pressmeddelande.

Hon anser att arbetsgivarna måste kliva fram och ta sitt ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

- En psykosocial föreskrift krävs så att arbetsgivarnas arbetsmiljöansvar blir tydligt. Det skulle innebära bättre möjligheter att arbeta med stress och arbetsbelastning, säger Cecilia Fahlberg.

Gilla Ingenjörskarriär på Facebook