Karriär

9 dåliga vanor som leder till usla beslut

Lättja är en av dödssynderna - även gällande ledarskap, menar experten. Foto: Colourbox
Lättja är en av dödssynderna - även gällande ledarskap, menar experten. Foto: Colourbox

Underlaget var för dåligt. Det var bråttom. Eller "det är någon annans fel". Det är några vanliga förklaringar till usla beslut. Men egentligen beror det på mer djupliggande orsaker. Lättja är en av dem, säger ledarskapsexperterna.

Publicerad

I sin blogg på Harvard Business Review skriver ledarskapsexperterna Jack Zenger och Joseph Folkman om sin analys av data från värderingen av sammanlagt 50 000 chefer. De jämförde goda beslutsfattare med dem som ansågs fatta dåliga beslut. De fann nio förhållningssätt och beteenden som de uppfattade som själva grundorsaken till de dåliga besluten.

1. Lättja. Beslutsfattarna har inte kollat fakta, inte gittat bekräfta antaganden eller brytt sig om att skaffa mer information. De förlitar sig på sina egna erfarenheter och tror att allt kommer att bli som det brukar.

2. Fantasilöshet. Det är inte roligt att tänka på elände som kan inträffa. Men eftersom det kommer att göra det, vare sig man vill det eller ej, gäller det att fundera kring vad som kan drabba verksamheten liksom att vara beredd på det oväntade.

3. Obeslutsamhet. Eftersom tillvaron förändras hela tiden är det lätt att hemfalla åt att beställa nya rapporter och göra ytterligare analyser och på så vis missa det rätta tillfället. Det finns de som tror att deras karriär skulle gå i stöpet av ett enda felsteg och därför undviker att ta några risker. Oförmågan att fatta beslut kan ibland vara värre än att fatta fel beslut.

4. Lever i det förgångna. De gör som de alltid har gjort. De söker inte efter bättre metoder. Besluten bygger på gamla föreställningar som inte längre är giltiga.

5. Saknar strategi. En del beslut är dåliga för att de inte stämmer överens med den övergripande strategin. De kan förefalla vettiga i sig, men inte i sitt sammanhang.

6. Förlamande hierarki. En del beslut fattas aldrig över huvud taget för att man väntar på någon som måste vara med och bestämma. Effektiva beslutsfattare hittar en väg ur det där greppet.

7. Isolering. Beslutsfattarna har inte sett till att omge sig med den expertis som behövs för att fatta bra beslut. Några av dem saknar förmågan att hålla sig med ett fungerande nätverk. Några låter bli att inbegripa andra människor för att slippa dela med sig, de vill ha all cred själva.

8. Inget teknikdjup. Dagens företag är väldigt komplexa. Även de bästa ledare kan sakna tillräcklig skunskap för att till fullo förstå alla implikationer av en teknik. Den som inte själv har djupgående kunskaper ser till att omge sig med den yppersta expertisen, men har ändå en egen uppfattning. Att helt förlita sig på andras omdöme gör det svårt att fatta effektiva beslut.

9. Dålig kommunikationsförmåga. Det spelar ingen roll hur bra beslut man fattar om man inte förmår att förklara beslutet för omgivningen, eller kanske inte ens göra det känt.