INNOVATION

Guide: Europa får ett nytt patentsystem – vad innebär det för dig som söker patent?

Europeiska patentverket EPO i München.
Europeiska patentverket EPO i München.

I juni träder en länge efterlängtad ändring i det europeiska patentsystemet i kraft, med ett enhetligt patent. Men vad behöver du som patentsökande eller patentinnehavare tänka på?

Publicerad

2022 lämnades det in 2 180 patentansökningar för ett nationell patent i Sverige. Under 2020 lämnade svenska sökande vid andra myndigheter in 5 064 i USA och 4 419 till den europeiska patentmyndigheten EPO.

Patentvärlden är något av en djungel för den ofrälste med sina många olika system. Man kan söka patent direkt i Sverige, via den europeiska patentmyndigheten EPO eller gå bredare med det som kallas för en PCT-ansökan – en internationell ansökan som sedan kan övergå i nationella ansökningar i runt 150 länder.

Även om grundprincipen att det ska vara en ny lösning på ett tekniskt problem med tillräcklig verkshöjd är samma finns många skillnader i regler och praxis mellan nationer. Under lång tid har ett enhetligt patentsystem förberetts i Europa och nu har de sista godkännandena kommit för att systemet ska kunna träda i kraft. Det nya systemet ersätter inte det nuvarande helt utan blir som ett parallellt spår – ett val den sökande behöver göra.

Ny Teknik har vänt sig till PRV och patentjurist Bengt Staffas för att försöka reda ut vad du som patentinnehavare eller patentsökande behöver tänka på.

Gustaf Daléns patent för signallykta med evighetslåga och elektriskt styrd ventil för gasbrännare. Bild på solventil
Gustaf Daléns patent för signallykta med evighetslåga och elektriskt styrd ventil för gasbrännare. Bild på solventil

Vad är ett enhetligt patent?

Bengt Staffas är patentjurist på PRV.
Bengt Staffas är patentjurist på PRV.

Europeiska patent hanteras av den europeiska patentmyndigheten EPO. Tidigare har patentinnehavare, efter de fått besked om att ansökan godkänts, behövt validera patentet i varje medlemsland de vill ha skydd i.

I och med att europeiska patent nu kan få enhetlig verkan öppnas en andra väg.

– Det är egentligen inget nytt patent. Det är det europeiska patentet som ska få enhetlig verkan, vilket i praktiken innebär att den som söker patent måste ta vissa strategiska beslut, säger Bengt Staffas.

Vad är fördelarna och nackdelarna för patentsökande med ett enhetligt patent?

– Det huvudsakliga är att det blir billigare om man tänker ha ett patent över hela eller större delar av Europa. Men samtidigt sätter man allting på ett kort, säger Bengt Staffas.

I det gamla systemet måste man efter validering betala årsavgifter och i vissa fall översättningsavgifter i de länder man vill ha skydd. Har man validerat patentet i tio länder, är det alltså tio årsavgifter. Då årsavgifterna ofta stiger för varje år kan det snabbt bli ansenliga summor.

Det enhetliga systemet innebär att man kan välja en ny väg och bara ha en årsavgift att betala, men det finns även nackdelar.

– Om man får ett patent som gäller i ett större antal länder är det större risk att man stöter på patrull. Blir man utsatt för en intrångstalan kan man riskera att förlora allt på ett bräde så att säga, säger Bengt Staffas.

Skiss ur patentansökan för bärselen Baby Björn. Prins Carl Philip med sonen Gabriel i bärselen 2018.
Skiss ur patentansökan för bärselen Baby Björn. Prins Carl Philip med sonen Gabriel i bärselen 2018.

Tidigare har validerade patent behövt bestridas i varje lands nationella domstol. Ett patent godkänt av EPO och sedan validerat i ett land har samma status som en godkänd nationell ansökan i det aktuella landet.

Om man väljer vägen med enhetlig verkan är det en och samma ansökan i de 17 länder som hittills godkänt reglerna, det räcker därför2 med ett domstolsbeslut för att du ska förlora rättigheterna överallt.

Viktigt att poängtera är dock att det bara gäller dessa 17 länder. Om du som patentsökande väljer vägen med ett enhetligt patent men vill ha skydd i även andra europeiska länder behöver det valideras på det gamla sättet i de länder som ännu inte godkänt det nya systemet.

Det tillkommer också en ny domstol för intrångsärenden, vad innebär det?

FAKTA:

I dessa länder kommer ett enhetligt patent gälla – till att börja med

Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Sverige, Tyskland, Österrike

– Unified Patent Court ska administrera det här vilket är en helt ny lösning. Det blir en mellanstatlig lösning som får behörighet att besluta angående enhetliga patent, och om de europeiska patent som redan finns i dag, säger Bengt Staffas.

Utöver att Patent- och marknadsdomstolen i Sverige inte kommer att hantera enhetliga patent kommer inte heller patentansökningarna hanteras alls av PRV. Därför är den som är van att leta efter patent aktiva i Sverige i PRV:s databas tvungen att i framtiden också vända sig till det europeiska registret.

– I Svensk patentdatabas finns register även på de europeiska patent giltiga i Sverige. Men patent med enhetlig verkan hanterar vi inte alls. De kommer man inte kunna hitta i vår databas, men PRV hänvisa till EPO:s register, säger Bengt Staffas.

När träder systemet i kraft?

Nyligen kom det sista godkännandet från Tyskland vilket gör att det enhetliga patentet nu kan bli verklighet – systemet träder i kraft i juni 2023.

– Det finns en uppstartsfas. När Tyskland nu ratificerat domstolsavtalet tar det tre månader, sedan träder systemet i kraft. Man har tid innan det träder i kraft att begära att de patent man redan har ska undantas från den här gemensamma domstolen och hanteras på vanligt sätt som görs i dag, Bengt Staffas.

Att begära att nuvarande patent och pågående ansökningar inte ska falla under den nya domstolen UPC kallas för ”opt-out” och är något som många patentombud diskuterar med sina kunder. Om man väljer att lämna in en ”opt-out” gäller alltså de nuvarande reglerna, ett godkänt patent hanteras då av nationella domstolar i stället för UPC.

Vad ska man tänka på som patentsökande?

För att kunna fatta ett beslut om vilken väg man som patentsökande ska ta är det viktigt att ha koll på marknaden. Väljer man den gamla vägen kan man efter några år släppa vissa länder och bara fortsätta betala årsavgifter i de länder där ens patent är relevant. Väljer man den nya får man alla 17 och är då fast med sitt beslut.

– Det är viktigt med marknadsundersökningar. Man måste veta vad man vill och vad det kan vara värt, och det kan ju vara något som visar sig först efter ett tag, säger Bengt Staffas.

Alfred Nobels dynamit. Patentnummer SE1352 från år 1876.
Alfred Nobels dynamit. Patentnummer SE1352 från år 1876.

Ett annat sätt att garantera att man inte slösar pengar i onödan är enligt Bengt Staffas att först vända sig till PRV. Efter att man lämnat in en ansökan första gången har man ett år på sig att lämna in i ytterligare länder och regioner, och inom det året hinner man få en första fingervisning om patenterbarheten från PRV.

– Det sker hela tiden kvalitetskontroller. PRV ligger bra till, det som har passerat skrivborden här brukar stå sig. Vi rekommenderar att man börjar med ett svenskt patent, det är både billigare och större chans att man får ett beslut innan det är publicerat, säger han.

Blir det enklare eller svårare att få ett patent godkänt i och med det nya systemet?

Examinationen av en patentansökan som i slutändan kan få enhetlig verkan hanteras av EPO. Det är därför ingen skillnad på de krav som nu kommer att ställas för att få ett godkänt enhetligt patent.

– Det påverkar givetvis inte alls möjligheten att få ett patent beviljat, vare sig här på PRV eller hos EPO, säger Bengt Staffas.

FAKTA:

Vad kan jag patentera?

För att du ska kunna patentera en uppfinning får den inte vara känd eller offentliggjord på något vis – undvik till exempel att presentera din lösning på konferenser eller liknande om du tänkt lämna in en patentansökan senare.

En patenterbar uppfinning kan vara många olika saker, till exempel en pryl, ett system eller en metod. Grundregeln är att den ska lösa ett tekniskt problem. Det finns dock undantag som kan variera beroende på land, i vissa länder kan till exempel kirurgiska metoder inte patenteras.

En uppfinning måste vara ny, du kan inte patentera något som någon annan uppfunnit. Utöver att vara ny måste den ha uppfinningshöjd, alltså skilja sig väsentligt från vad som tidigare är känt och inte vara en allt för uppenbar utveckling som en person skicklig i fältet kan göra. En uppfinning måste också kunna tillgodogöras industriellt.