INNOVATION

Ny katalysator minskar växthusgasen radikalt

Forskarna förstår innu inte helt varför deras palladium fungerar bättre än platina.
Forskarna förstår innu inte helt varför deras palladium fungerar bättre än platina.

Motorer som drivs med naturgas ger metanutsläpp – men nu har forskare tagit fram en katalysator som sägs ta bort upp till 90 procent av den mycket potenta växthusgasen.

Jakten på koldioxidutsläpp gör alla alternativ till diesel och bensin intressanta, som naturgas. 30- till 40 miljoner biogasbilar rullar i världen – en annan storkonsument är just gasbranschen, där den egna produkten driver pumpar och kompressorer. 

Men vid start ger motorerna utsläpp av oförbränd metan, detta på grund av att katalysatorerna inte kan arbeta effektivt vid låg temperatur. Metan, som utgör gasens huvudsakliga beståndsdel, är en mycket kraftfull växthusgas. Forskare kopplade till FN:s klimatpanel (IPCC) hävdar att metan står för hälften av den globala temperaturökningen från förindustriella nivåer. Det skriver European Environment Agency

Kan fånga 90 procent

Men nu hävdar forskare från The Department of Energy att de har gjort ett genombrott kring problemet. Vid SLAC National Accelerator Laboratory och Washington State University har de tagit fram en katalysator för motorer som drivs med naturgas, och den sägs fånga upp till 90 procent av det oförbrända metanet. Det skriver Stanford University

Tekniken bygger på enskilda palladiumatomer utplacerade på ceriumoxid. De får hjälp av de spårmängder av kolmonoxid som alltid finns i avgaser. Vid rumstemperatur får föroreningen de ensamma palladiumatomerna att migrera till kluster om två eller tre atomer, som effektivt plockar isär metanmolekylerna även när temperaturen är låg. När katalysatorn väl får upp sin temperatur så sprids palladiumatomerna åter ut, en och en.

"Som mirakulöst"

– Det är nästan en självreglerande process som mirakulöst övervinner de utmaningar som folk har kämpat med – inaktivitet vid låg temperatur samt instabilitet vid hög temperatur, säger professor Yong Wang i ett pressmeddelande. 

Forskarna förstår ännu inte varför palladium beter sig på ett helt annat sätt än exempelvis platina, som är en vanlig ädelmetall i katalysatorer. De hoppas dock kunna vidareutveckla tekniken i takt med att förståelsen för processen kring ”1 atom-katalysen” ökar.