Fönstret ändrar färg på en minut

2017-08-10 06:00  

I den mörkaste fasen släpps endast fem procent av ljuset igenom. Och skiftet mellan mörkast och ljusast sker inom en minut.

Dynamiska fönsterglas finns redan ute på marknaden, och används för att minska instrålningen av solljus och värme genom fönster.

Nu har en grupp amerikanska forskare vid Stanforduniversitetet i USA ansökt om patent för en ny metod. Med den går skiftet mellan fönstrets olika lägen snabbt, under en minut. Forskarna menar också att deras metod är mindre kostsam än tidigare tekniker, och att fönstrets egenskaper inte avtar med tiden.

Metoden går ut på att använda en lösning med koppar och någon annan metall på ett elektriskt ledande lager av indiumtennoxid som har modifierats med nanopartiklar. Fönstret skiftar färg med hjälp av elström.

De presenterar sin forskning i den nya vetenskapliga tidskriften Joule.

I den här filmen skapad av Tyler Hernandez går det att se i realtid hur färgskiftet går till:

Stanfordforskarnas metod har än så länge begränsningar när det gäller hur stor yta som kan täckas. I försöken har fönster som är 25 kvadratcentimeter stora använts. I det fortsatta arbetet är målet att få fram en metod som ger fönster hälften så dyra som många av dem som tillverkas i dag.

– Dynamiska fönster har potentialen att optimera ljuset i rum eller i fordon, och spara omkring 20 procent i kostnader för uppvärmning och kylning. Det här är ett viktigt område, som universiteten knappt utforskar, säger Michael McGehee, professor i materialvetenskap vid Stanford, i ett pressmeddelande.

Läs mer:

Läs mer: Det smarta fönstret är färdigt – till slut

Stanfordforskningen är ett av tretton projekt som USA:s energidepartement har valt ut för att stötta innovationer i ett tidigt skede inom energieffektivisering i byggnader. Projekten får dela på 15,8 miljoner dollar, enligt en nyhet som presenterades i förra veckan.

Bland företag som redan har färdiga produkter finns svenska Chromogenics, som startade utifrån forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Förra året invigdes en produktionsanläggning i Uppsala, efter 20 års utveckling.

 

Chromogenics gör ljusreglerande filmer som sedan läggs mellan två glas, i en teknik som liknar Stanfordforskarnas. Filmerna består av två lager plastfilm med flera olika material mellan: två ledande skikt, ett lager med nickeloxid, ett lager med volframoxid och där emellan ett lager av jonledande elektrolyt. Filmen ändrar färg när en elektrisk spänning läggs på.

Anna Orring

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer