INNOVATION

Finska rekordmaterialet är världens mest vattenavvisande

Beroende på hur ytskiktet appliceras så formar vattnet droppar.
Beroende på hur ytskiktet appliceras så formar vattnet droppar.

Forskare vid Aalto-universitetet i Finland har utvecklat ett vattenavvisande ytskikt som sägs överträffa allt annat. Ytskiktet skulle kunna användas bland annat vid avisning och för att förhindra imma.

Som namnet antyder handlar teknikområdet liquid-like surfaces (LLS) om ytskikt som delar egenskaper med en vätska. 

Lager av väldigt rörliga molekyler fästs vid ett substrat som hindrar molekylerna från att rinna iväg. 

Vid Aalto-universitetet, med säte i Helsingfors och Esbo, har man tagit fram ett nytt LLS-material. I en specialdesignad reaktor byggde forskarna ett "self-assembled monolayer" (SAM) vars molekyler lades på ett kiselsubstrat. 

Studien leddes av doktoranden Sakari Lepikko under professor Robin Ras. Forskargruppen visste att skiktet skulle vara vattenavvisande, men till skillnad från vad man kan förvänta sig av en superhydrofob så bildades inte alltid droppar på ytan. Vid den lättaste applikationen av SAM lade sig vattnet i stället som en film på ytan – vilket borde ha ökat friktionen, men vattnet rann enkelt mellan SAM-skiktets molekyler och av den extremt hala ytan. Det skriver universitetet

Avising och för att förhindra imma

Enligt teamet är deras material det mest vattenavvisande som hittills har redovisats globalt. För att fastställa detta mäter man vid vilken lutning som en vattendroppe börjar rulla av underlaget – och där andra superhydrofoba ytskikt kräver 5 graders lutning så behöver det finska endast en lutning på 0,01 grader innan vattnet börjar förflytta sig. Det skriver New Atlas

Forskarna konstaterar att det tunna skiktet är känsligt, men de tror att det exempelvis skulle kunna användas inom optik, för självrengörande ytor, avisning såväl som för att förhindra imma. Deras arbete är publicerat i den vetenskapliga tidskriften Nature Chemistry