INNOVATION

Använda blöjor från landets stora sopberg kan ge billigare byggmaterial

Blöjbetongen togs fram i fyra styrkenivåer.
Blöjbetongen togs fram i fyra styrkenivåer.

Indonesien behöver billigare byggmaterial, och en lösning kan finnas i landets sopberg. För japanska forskare har visat att man kan ersätta en del av sanden i betong med strimlade blöjor.

Ett land med stora behov av att uppföra överkomliga bostäder är Indonesien, och billiga byggmaterial är den springande punkten för att pressa kostnaderna. Den folkrika nationen alstrade över 32 miljoner ton avfall 2020, vilket gör deras sopberg till det tredje största i världen. Och konsumtionen av engångsblöjor placerar Indonesien på sjätte plats globalt. Många av dem hamnar i vattendrag för vidare transport ut i havet som mikroplast. Det skriver New Atlas

Goda resultat

Med Indonesien i fokus har forskare vid japanska University of Kitakyushu testat att ersätta sanden i betong med de använda blöjorna, och resultaten i deras studie är goda.  Den tvättade, torkade och strimlade plasten blandades med cement, sand, grus och vatten. Prover med olika mängd blöjor fick härda i 28 dagar innan de utsattes för last. 

Forskarnas slutsats är att man i bärande pelare och betongbalkar som mest kan ersätta 27 procent av sanden med blöjor. Men icke bärande väggar, byggda med de minst tåliga betongblocken – på styrkenivå 4, kan klara att upp till att 40 procent av sanden ersätts. För bärande väggar och vägbeläggning ligger siffran på 8-9 procent. För det mest tåliga materialet, med styrkenivå 1, kan man ha 8 procent mindre sand. I ett litet hus på 36 kvadratmeter räknar forskarna med att sanden ersätts av 1,7 kubikmeter avfall.