Hållbar industri

Våga testa nytt inom visualisering

Från vänster: Niklas Johansson, senior researcher, Interactive Institute Swedish ICT, Johan Lundell, vd och grundare av Nodd AB och Jenny Elfsberg, chef för framtida tekniklösningar på Volvo CE.
Från vänster: Niklas Johansson, senior researcher, Interactive Institute Swedish ICT, Johan Lundell, vd och grundare av Nodd AB och Jenny Elfsberg, chef för framtida tekniklösningar på Volvo CE.
Symboler som säger mer än tusen ord. Men även du kan visualisera vad du vill ha sagt på ett helt nytt sätt, vare sig det gäller att visa energiförbrukningen för en konsument eller produktionsanvisningar för en montör. Foto: Nora Lorek / TT
Symboler som säger mer än tusen ord. Men även du kan visualisera vad du vill ha sagt på ett helt nytt sätt, vare sig det gäller att visa energiförbrukningen för en konsument eller produktionsanvisningar för en montör. Foto: Nora Lorek / TT

AUTOMATIONSNÄSTET. Genom att en massa data blir tillgänglig kan den visualiseras på helt nya sätt. ICT jobbar till exempel med olika lösningar för att visualisera energiförbrukning för individer och därmed styra beteenden.

Publicerad

Men visualisering kan användas på en rad andra områden också, genom bilder, symboler eller kanske en video. Experterna i Automationsnästet tipsar om hur du kan börja.

– För att skapa ett lyckat visualiseringsprojekt så krävs det att man testar sig fram, säger Niklas Johansson, ICT.

Den här gången består automationsnästet av:

  • Jenny Elfsberg, chef för framtida tekniklösningar på Volvo CE
  • Niklas Johansson, senior researcher, Interactive Institute Swedish ICT
  • Johan Lundell, vd och grundare av Nodd AB

1. Hur kan öppna datalösningar, visualisering av big data och interaktivitet hänga ihop med industriell automation och digitalisering?

Johan Lundell, vd och grundare av Nodd AB: Utveckling kräver förståelse; för processer, nyckeltal och data från produktion, sensorer och ekonomi. Visualisering handlar om att förbättra förståelse. Alla kan förstå mer och snabbare. På samma sätt som ritningar och kartor är mer visuella än ritnings- och kartdata (i tabellform eller som grafer), kan all data beskrivas bättre om visualiseringen görs med mångdimensionella symbolspråk som liknar den verklighet som siffrorna representerar.

Niklas Johansson, senior researcher, Interactive Institute Swedish ICT: Data i sig själv skapar ingen förståelse. Det måste visualiseras och sättas i ett sammanhang. Om man tittar på till exempel energieffektivisering kan man skapa sammanhang genom att studera förändringar över tid eller jämföra olika processer och verksamheter. Öppna data skapar möjligheter för industrier att med olika nyckeltal kunna jämföra sig med liknande verksamheter. De flesta företag sitter idag på massor med data men saknar verktyg och processer för att använda den.

Jenny Elfsberg, chef för framtida tekniklösningar på Volvo CE.: Automation kommer endast att bli relevant om vi erbjuder öppna datalösningar där alla delsystem, oavsett tillverkare, kan integreras och visualiseras. Kunderna har redan sina maskiner av olika fabrikat, etablerade anläggningar, inarbetade arbetssätt och behöver ha alla delsystems data enkelt tillgängliga för att kunna bevaka och styra sina processer. Maskiner och andra delsystem blir mer och mer uppkopplade och vi ser att även vår bransch går mot mer och mer automation.

2. Hur kan detta bidra till att förbättra företagens produktion och konkurrenskraft?

Johan Lundell: För att optimera produktion, resursanvändning och underhåll kan produktionen visualiseras, såsom kompositörer med noter ser alla stämmors tonvariabler över tid. När, var och hur sker allting? Om den visualisering man använder klarar av att visa både det stora och det lilla perspektivet kan allas kunskaper samlas. Denna visualisering snabbar upp inlärning och förmår i större utsträckning att beskriva implicit kunskap, färdigheter, som annars riskerar att gå förlorade.

Niklas Johansson: Interaktiva visualiseringar och digitala tjänster kan bidra till att man som företag kritiskt ifrågasätter möjligheterna av sina egna processer och ser något alternativt och mer effektivt produktionsled. Ett resultat kan bli att företag kan fokusera på att innovativt utveckla sin verksamhet och bli mer konkurrenskraftigt både nationellt och internationellt. Vårt mål är att kunna utforma och skapa smarta energitjänster på mindre än en dag.

Jenny Elfsberg: Att exemplifiera är inte lätt då våra kunder har så olika situationer och behov. Vi är säkra på att det finns stora behov av att kunna samla data från olika källor och visualisera det aggregerat på en helhetsnivå. Det är först då visualiseringen kan hjälpa företagen att bli bättre. Att visualisera befintlig data är ett viktigt första steg, då kommer en förväntan att kunna styra delprocesser interaktivt utifrån en samlad översiktsvy.

3. Vilka råd kan du ge till företag som vill veta mer om möjligheterna med detta?

Johan Lundell: Börja med att identifiera var kunskapen finns. Vem vet egentligen vad? Hur mycket finns nedskrivet? Hur mycket finns hos enskilda anställda, kunskap som företaget kan förlora? Vilka data har vi? När detta gjorts behöver man välja form för att samla kunskapen. Ibland fungerar kanske ord; ibland krävs bilder och kanske videor; ibland kan det behövas nya symboler för att fånga en komplex process på ett lättförståeligt sätt.

Niklas Johansson: Missa inte tillfället att vara en aktiv del av hur fältet kan utvecklas inom din bransch. Även om det inte är direkt relaterat till ditt fält kan diskussionen bidra till att du ser saker på nya sätt. För att skapa ett lyckat visualiseringsprojekt så krävs det att man testar sig fram. Det krävs även ett team som förstår domänen i fråga och processerna men även interaktionsdesign och den visuella formgivningen. Samt någon som förstår hur man integrerar de nya verktygen i verksamheten.

Jenny Elfsberg: Fokusera på att förstå behov, utmaningar och beteenden innan man tänker lösningar. Ta reda på vad användaren vill veta och hur kunskapen ska användas. Därefter kan man designa en värdeskapande lösning och ställa krav på delsystemen beträffande tillgänglig data och förmåga att leverera uppdaterad data tillräckligt ofta i önskvärt format. Ett visualiseringsverktyg behöver hantera många olika datakällor från olika aktörer tydligt och enkelt, detta gäller också för ett automationssystem.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev om automation!

Automationsnästet

Automationsnästet görs i samarbete med Automation Region, en organisation som knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning i ett branschoberoende kluster med fokus på automation.

Vill du delta i Automationsnästet med ditt företag? Hör av dig till automation@nyteknik.se