Hållbar industri

Touailat: ”Bättre vård med ai”

Ishtar Touailat, innovationschef på Tieto, ser en annan framtids för artificiell imntelligens än vad svenska folket gör.
Ishtar Touailat, innovationschef på Tieto, ser en annan framtids för artificiell imntelligens än vad svenska folket gör.

Svenskarna ser robotar ta över industrijobben. Experterna ser en kommande revolution – i hälsosektorn.

Publicerad

Tieto har låtit undersökningsföretaget Yougov göra en undersökning där 1000 svenskar intervjuades om utvecklingen inom artificiell intelligens, ai.

75 procent av de svarande tror att ai och robotar kommer att göra det svårare att få jobb i framtiden, även om bara 4 procent tror att just deras jobb är i farozonen.

Det är framförallt inom industri och tillverkning som de svarande tror att jobben tas över av robotar och artificiell intelligens de kommande tio åren.

– För oss är det precis tvärtom, säger Ishtar Touailat, innovationschef på Tieto som ligger bakom undersökningen.

– Vi ser de största förändringarna framåt inom hälsa och sjukvård där vi har flera skarpa projekt.

Touailat: ”Naturligt flöde från första kontakten”

Ishtar Touailat tar emot vid eventet Sthlm Tech Fest där företaget visar upp sin plattform och en del av lösningarna för hälsosektorn. Genom att så mycket hälsodata samlas in lämpar sig sektorn väl för förbättringar via artificiell intelligens.

– Vi ser framför oss en patientcentrerad, mycket bättre vård med ett naturligt flöde från första kontakten, säger Ishtar Touailat.

Inom industrin har robotiseringen pågått sedan 1970-talet, vilket säkerligen gör att det är där de svarande i undersökningen tror sig se den största förändringen framgent.

– Svenskarnas medvetenhet om robotisering och artificiell intelligens är inte så hög, man vet inte hur långt tekniken inom ai kommit och hur stora förändringar som är att vänta i flera olika branscher, säger Ishtar Touailat.

Projekt för bättre vård

Tieto har inlett ett samarbete med Esbo stad i Finland, ett pilotförsök med artificiell intelligens. Data ska samlas in från socialtjänst, barnomsorg med mera och analyseras för att skapa bättre tjänster för medborgarna. Målet är att förutse behov av riktade insatser och motverka social utslagning.