Hållbar industri

Sverige i topp fem med användning av industrirobotar

Industrirobotar som arbetar i Scanias fabrik i Oskarshamn. Foto: Fredrik Sandberg / TT
Industrirobotar som arbetar i Scanias fabrik i Oskarshamn. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Industrirobotarna ökar i en rasande takt – och Sverige ligger i topp fem bland de länder i världen där användningen av dem är som allra mest intensiv. Utvecklingen är avgörande för att arbetskraften ska räcka till, säger en professor. – Vi med en åldrande befolkning bör vara väldigt tacksamma.

Publicerad

Produktionen och användningen av industrirobotar ökar explosionsartat. Förra året skeppades 380.000 industrirobotar världen över – 30 procent fler jämfört med året innan, enligt International Federation of Robotics (IFR), en medlemsorganisation för världens ledande robotproducenter.

Sverige ligger i topp fem bland de länder i världen där användningen av industrirobotar är som allra mest intensiv. Här går 240 robotar per 10.000 industriarbetare, att jämföra med 106 per 10.000 industriarbetare i Europa i genomsnitt.

Bara i Sydkorea, Singapore, Japan och i Tyskland är intensiteten högre.

– Vi har över tio globala branschledande bolag inom industri, och för ett land med 10 miljoner invånare är det helt unikt, säger Johan Stahre, professor i produktionssystem vid Chalmers tekniska högskola.

– Dessutom var Sverige väldigt tidigt ute med att ta fram egna robotar, så jag skulle säga att vi har både vanan och kunskapen.

"Många far illa"

Industrirobotarna efterfrågas särskilt av bilindustrin som går mot ökad automatisering och komplexitet. Elektronikbranschen och metallindustrin är också stora konsumenter, den första bland annat på grund av sitt fortlöpande behov av chip, batterier och displayer.

Traditionellt har industrirobotar varit placerade bakom staket av säkerhetsskäl, men hetast just nu är den nya typen som samarbetar direkt med människor och snabbt kan programmeras om för nya uppgifter.

I Sverige finns många steg i produktionen som skulle behöva rationaliseras – robotar som sätter samman produkter kommer att spela en ännu större roll framöver, tror Stahre.

– De flesta saker vi köper består av massor av olika delar som kommer från olika leverantörer, och monteringen sker ofta manuellt, säger han och fortsätter:

– Många far illa av monteringsjobben, de är repetitiva och sliter ut både fingrar och axlar. Dessutom går det ofta för långsamt.

Flera användningsområden

Hur arbetsmarknaden kommer att påverkas av att robotar tar över uppgifter som tidigare utförts av anställda är en fråga som diskuteras flitigt.

Enligt den internationella samarbetsorganisationen OECD kommer 8 procent av jobben i Sverige att försvinna på sikt till följd av rationaliseringen – men medan många räds utvecklingen hävdar Stahre snarare att det stora problemet är att robotarna fortfarande är för få.

Robotarna är inte bara nödvändiga för den svenska industrins konkurrenskraft, utan är enligt Stahre också mer eller mindre avgörande i ljuset av den demografiska utvecklingen.

– Med tanke på att halva Sveriges befolkning är över 40 år så är frågan om vår arbetskraft kommer att räcka till. Vi som har en åldrande befolkning ska egentligen vara väldigt tacksamma eftersom robotarna ofta tar över väldigt svåra och tunga uppgifter.

I takt med avancemanget ökar också antalet robotar inom andra sektorer. 109.500 service- och tjänsterobotar såldes förra året, en ökning med hela 85 procent jämfört med föregående år enligt IFR. Särskilt användbara är dessa inom logistik och lantbruk – kanske framför allt inom hälso- och sjukvården.

– Den här hysterin om att robotar kommer att ta över har vi sett förut. Det var samma sak när ångmaskinen, elektriciteten och bilarna kom, säger Stahre.

– Jag tror inte man ska vara så rädd för att robotarna tar hälften av jobben, för det gör de inte. De tar arbetsuppgifter som vi inte riktigt vill ha.