Industri

Svenska rön hjälper kroppen laga trasigt hjärta

Våra hjärtan bildar nya celler hela livet. Det visar en färsk studie från Karolinska Institutet. Därmed öppnas möjligheten att ersätta hjärtmuskelceller som dött vid en hjärtinfarkt.

Publicerad

Våra hjärtan är en blandning av gammalt och nytt. Här finns celler lika gamla som vi själva och celler som bildats senare i livet. Det konstaterar forskare vid Karolinska Institutet i Solna. Rönen går på tvärs med tidigare kunskaper.

Med hjälp av en unik metod för åldersbestämning har forskarna visat att hjärtceller nybildas hela livet. Hos en 20-åring ersätts en procent av hjärtcellerna under ett år. Hos en 75-åring har takten minskat till om 0,5 procent om året.

– Förlust av hjärtceller efter till exempel hjärtinfarkt leder ofta till permanent nedsatt hjärtfunktion. Den nya kunskapen att hjärtceller kan nybildas kommer att motivera forskning som syftar till att hitta sätt att stimulera nybildning för att ersätta hjärtceller som har förlorats, säger forskningsledaren Jonas Frisén i ett uttalande.

Forskargruppen har använt sig av en egenutvecklad metod att bestämma åldern hos cellerna. Metoden utnyttjar det faktum att kärnvapentesterna under kalla kriget ledde till att halterna av den radioaktiva isotopen kol-14 ökade i atmosfären. Eftersom isotopen lagras i kroppens celler, och halterna har varierat under de senaste decennierna, fungerar kol-14 som en datummärkning av när celler bildades.

Forskarnas rön presenteras i dagens nummer av den vetenskapliga tidskriften Science.