Industri

Svensk svetsning blir bäst i världen

Svetsföretaget Esab lägger ner sju utvecklingskontor runt om i världen och samlar FoU på Lindholmen i Göteborg. Mer elektronik och snabbare produktbyten gör förändringen nödvändig för att hänga med i utvecklingen.

Publicerad

Rekryteringen pågår för fullt till det nya forskningscentrumet som ska invigas i höst. Ett 40-tal nya ingenjörer ska anställas.

Esabs forskningschef Joakim Ed är nöjd med responsen.

- Vi har fått 700 ansökningar, bland annat från anställda inom bilindustrin.

Tillgången på kompetent personal är en av anledningarna till att Esab nu väljer att samla sin FoU på Lindholmen i Göteborg.

- I dag finns vi på platser där det är svårt att hitta folk, säger han.

Esab startade i Göteborg för mer än hundra år sedan och har med åren vuxit till en global koncern.

Utvecklingen av svetsutrustningar har fram till nu varit utspridd på sju kontor runt om i världen. Det största finns i svenska Laxå, men FoU har även skett i Brasilien, Polen, Kina, Indien och USA.

En del av de anställda från kontoren i Laxå, Brasilien och Polen kommer nu att flytta till Göteborg.

Totalt ska det nya forskningscentrumet få 70 anställda och kommer att ligga vägg i vägg med utvecklingen inom tillsatsmaterial och processutveckling, som redan finns på Lindholmen.

Den första utmaningen för den nya organisationen blir att rensa i produktfloran och skapa en global produktkatalog.

I dag ser maskiner och tillsatsmaterial lite olika ut beroende på var i världen de säljs.

- Vi måste också förnya oss snabbare. Tidigare kanske vi sålde samma maskin i 15 år. Det går inte längre. Då springer tekniken ifrån oss, säger Joakim Ed.

Allt mer elektronik letar sig in

i svetsmaskinerna, bland annat för att styra ljusbågen automatiskt.

Även kraftelektroniken utvecklas snabbt. Joakim Ed vill öka samarbetet både med högskolan och med andra företag, till exempel för att utveckla effektivare strömkällor med komponenter av kiselkarbid.

En annan stark trend är att allt mer av svetsjobbet automatiseras. För Esabs del innebär det ökade krav på att svetsutrustningen ska prata med de andra produktionssystemen.

Esab är särkilt starkt inom tung industri som varvsindustrin och off-shore, där man svetsar i grova plåtar. Ett växande område är energi, där Esabs utrustningar används för bland annat vindkraftstorn och kärnkraftsbyggen.

Precis som hos många andra företag har krisen slagit hårt. Totalt har 1 600 personer fått lämna svetstillverkaren.

- Men vi har inte minskat vår forskning och utveckling. Tvärt om så ska den öka på lång sikt, förklarar Joakim Ed.

Svensk i världstoppen

Vid sidan av de traditionella svetsmetoderna utvecklas nya typer av svetsar på Esabs labb.

Genom att kombinera en laser med en traditionell bågsvets kan svetshastigheten ökas ordentligt.

Än så länge är tekniken för dyr, men i takt med att priset på kraftfulla lasrar sjunker kommer tekniken att få allt bredare användning även för grövre plåtar.

Esab har hittills sålt ett fåtal system men räknar med att försäljningen ska ta fart de närmaste åren.

Grundat 1904 i Göteborg som Elektriska Svetsningsaktiebolaget. Är i dag en av världens största tillverkare av svetsutrustning och svetsmaterial.

Har 8 500 anställda och omsatte cirka 11 miljarder kronor 2009.

Satsade förra året cirka 160 miljoner svenska kronor på FoU.

Ägs sedan 1984 av brittiska Charter.