Hållbar industri

Robotdalen fixar 900 nya jobb

De senaste fem åren har Robotdalens insatser resulterat i 16 nya företag och 160 nya jobb i Mälardalsområdet. Det är bara en början. De närmaste tre åren räknar projektet med att få till stånd ytterligare 750 jobb.

Publicerad

Rotundus, Box-it Robotics, IB Cleaning är tre av de 16 nya företag som kommit till i Mälardalsområdet sedan 2004 - då samarbetsprojektet Robotdalen startade.

Sedan det året har, som en direkt följd av Robotdalens insatser, företagen investerat 355 miljoner kronor i robotar och robotsystem.

Det har resulterat i 160 nya jobb, enligt en ny sammanställning som Robotdalen inom kort ska presentera för en internationell utvärderingsgrupp.

Den prognos som gjorts fram till 2013 visar att Mälardalsområdet - Västmanlands, Södermanlands och Örebro län - kan räkna med ytterligare 750 nya jobb inom automation och robotik fram till 2013.

- Och det är lågt räknat. Vi har varit försiktiga när vi gjort våra prognoser. Det kan betydligt fler nya jobb, säger Erik Lundqvist, processledare på Robotdalen.

Fast med ”nya” jobb räknar projektet även in arbetstillfällen som man vet skulle ha lagts ner eller flyttats utomlands om inga åtgärder satts in. Samma sätt att resonera gäller också de prognostiserade jobben - de som räddas från utflyttning räknas som ”nya”.

En förklaring till att projektet räknar på det sättet är att ökad automatisering och robotisering på befintliga sällan leder till helt nya jobb. Däremot är det vanligt att företaget inte behöver lägga ner eller flytta utomlands utan klarar att behålla jobben i Mälardalen.

Bara en mindre del av de nya jobben är därför verkligt färska. Det är framförallt arbetstillfällen i de små nya företag som bildats – och enligt prognosen kommer att bildas – omkring nya robotar och robotsystem. Några nya jobb tillkommer också i de internationella företag som Robotdalen försöker locka till Mälardalen. Hittills har amerikanska Giraff etablerat sig i Västerås. Ett par japanska robotföretag och ett koreanskt står på tur, enligt Erik Lundqvist.

Enligt prognosen kommer Mälardalsområdet att få 35 nya robotföretag, förutom de 16 som kommit till sedan 2004.

Investeringarna i robotar och system kommer att uppgå till 585 miljoner kronor, utöver de 355 miljoner redan investerats.

Ni fick till 16 nya företag första fem åren, men räknar med dubbelt så många de kommande tre åren. Hur går det ihop?

- Det är nu och framöver vi ser resultaten av våra tidigare projekt och insatser. Dessutom vet vi vad vi har på gång de närmaste åren.

Fotnot:De ”nya” företag som bildats och kommer att etablera sig i Mälardalen är inte alltid nybörjare. Inom Robotdalen har det uppstått ”nya företag” på både Atlas Copco och Esab. Man menar helt enkelt en ny verksamhet som uppstått omkring en nyutvecklad robotlösning, men som ett gammalt storföretag inte bildar ett särskilt bolag omkring.

Robotdalen är ett samarbete under Vinnovas hägn mellan regionala högskolor, universitet, länsstyrelser, kommuner och privata företag. Vinnova bidrar med cirka tio miljoner kronor om året. De regionala instanserna skjuter till sju miljoner, EUs strukturfonder sex miljoner och företagen fem miljoner (in natura).