Industri

Odlad matstrupe skapad

Under 100 minuter tvättas och skakas cellerna bort från matstrupen från en död råtta. Resultatet blir en byggnadsställning som stamceller från benmärg kan växa på. Foto: Macchiarini med flera
Under 100 minuter tvättas och skakas cellerna bort från matstrupen från en död råtta. Resultatet blir en byggnadsställning som stamceller från benmärg kan växa på. Foto: Macchiarini med flera
Datortomografi visar att matstrupsdelen integrerats i mottagarens kropp. Den varken läcker eller har töjts ut. Foto: Karolinska institutet
Datortomografi visar att matstrupsdelen integrerats i mottagarens kropp. Den varken läcker eller har töjts ut. Foto: Karolinska institutet
Paolo Macchiarini. Foto: Staffan Larsson
Paolo Macchiarini. Foto: Staffan Larsson

En odlad matstrupe tillverkad med hjälp av stamceller och en stödstruktur. Den kan bli framtidens sätt att hjälpa hundratusentals människor som varje år drabbas av skador i matstrupen. Metoden har nyligen testats på råttor.

Publicerad

Cancer, yttre våld eller medfödda missbildningar. Orsakerna till att en patient behöver reparera matstrupen är många. I dag använder kirurgerna vävnad från patientens mage eller tarm. Enligt forskare vid Karolinska institutet handlar det om komplicerade operationer där en stor andel av patienterna aldrig får tillbaka en fullt fungerande matstrupe.

För att hjälpa patientgruppen utvecklas en ny metod att skapa en biologisk matstrupe. Basen är en struktur som beläggs med stamceller från benmärgen.

Under ledning av Paolo Macchiarini vid Karolinska institutet har metoden nu för första gången testats på råttor. Som byggnadsställning användes en del av matstrupen från avlidna råttor där alla celler tvättats bort. Kvar i strukturen finns de mekaniska och kemiska egenskaperna hos organet bevarat. För att bygga upp vävnaden på nytt använde forskarna stamceller från benmärg.

Studierna visar att nerver, muskler, epitelceller och blodkärl återbildats i de transplanterade delarna. Djuren visade inga tecken på smärta och gick upp i vikt jämfört med kontrollgruppen som "bluff-opererats.

– De mycket lovande fynden är ett stort steg framåt mot klinisk användning av matstrupar framställda genom tissue engineering, säger Paolo Macchiarini, chef för Centrum för Translationell Regenerativ Medicin vid Karolinska Institutet.

Paolo Macchiarini blev världskänd när han för snart tre år sedan använde en liknande metod för att rädda livet på patienter som var i akut behov av en ny luftstrupe (Ny Teknik 2011:47). Då skapades byggnadsställningen av biokompatibla polymerer efter tredimensionella bilder av patientens egen strupe. Polymeren täcktes sedan med stamceller från patienten. De kroppsegna cellerna gör att inga mediciner behövs för att förhindra att kroppen stöter bort den nya kroppsdelen. Samtliga patienter har blivit återställda.

En matstrupe är mer komplicerad. Den ska kunna utvidgas och använda muskler för att föra ner föda i magsäcken.

För finansieringen står bland annat Vetenskapsrådet, Stockholms läns landsting samt EU:s sjunde ramprogram. Utrustningen som används vid försöken har utvecklats av Harvard Apparatus Regenerative Technology.

Resultatet presenteras i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Nature communications.

Under hösten 2015 och våren 2016 har nya uppgifter om misstänkta oegentligheter när det gäller Paolo Macchiarinis forskning och utfallet av operationerna kommit fram, se länk.