Hållbar industri

Ny terminal effektiviserar godshanteringen i Göteborg

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon inviger den nya kombiterminalen Arken i Göteborgs hamn. Foto: Göran Assner, Göteborgs hamn
Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon inviger den nya kombiterminalen Arken i Göteborgs hamn. Foto: Göran Assner, Göteborgs hamn
Den nya kombiterminalen ska få en maxkapacitet på 20 tåg och 200 lastbilar per dygn. Foto: Göteborgs hamn
Den nya kombiterminalen ska få en maxkapacitet på 20 tåg och 200 lastbilar per dygn. Foto: Göteborgs hamn
På 65 000 kvadratmeter ska terminalen kunna hantera cirka 100 000 lastbilstrailrar per år. Foto: Göteborgs hamn
På 65 000 kvadratmeter ska terminalen kunna hantera cirka 100 000 lastbilstrailrar per år. Foto: Göteborgs hamn

Den nya kombiterminalen i Göteborgs hamn, Arken, har invigts. Jämfört med den gamla terminalen i centrala staden, ska Arken kunna ta emot dubbelt så många lastbilar och fyra gånger så många godståg.

Publicerad

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon har invigt den nya kombiterminalen Arken i anslutning till ro-roterminalerna i Göteborgs hamn.

– Det här ger nya möjligheter till ett effektivare flöde mellan järnväg, lastbil och sjöfart. En annan positiv effekt blir att trafiksituationen i centrala Göteborg blir lugnare i och med att tung lastbilstrafik kan flyttas därifrån, säger hon.

Bakgrunden är att Trafikverket behöver det gamla terminalläget vid Gullbergsvass i centrala Göteborg för att bygga Västlänken. Detta öppnade för Göteborgs hamn att bygga en ny, modernare kombiterminal med högre kapacitet i ett bättre läge.

Den gamla terminalen hanterade omkring fem godståg och 100 lastbilar per dygn, medan Arken i dagsläget tar emot sju tåg per dygn. När den är fullt utbyggd ska den klara 20 tåg och 200 lastbilar per dygn.

Effektiviseringen möjliggörs dels genom Arkens upplägg av själva godshanteringen.

– Arken har fler spår, truckarna kommer till på ett bättre sätt, och det hamnnära läget har naturligtvis också väldigt stor betydelse, säger Stefan Strömberg, presskommunikatör på Göteborgs hamn.

Konkret ligger spåren i två så kallade spårharpor. Den norra harpan består av tre spår, som kan hantera tåg upp till 630 meters längd.

Den södra harpan består av fyra spår, som kan hantera tåg upp till 420 meter, och ligger nedsänkta till samma nivå som den omgivande asfaltsytan. Det innebär att truckarna som lastar om containrarna obehindrat kan köra fram och tillbaka över spåret.

Den södra harpan har dessutom försetts med kranbalkar för en planerad portalkran över de fyra spåren.

På 65 000 kvadratmeter ska kombiterminalen kunna hantera 100 000 lastbilstrailrar per år, vilket ungefär motsvarar 200 000 godscontainrar. Som jämförelse kan kombiterminalen Stockholm Nord, som invigdes för två år sedan, också hantera omkring 200 000 containrar per år. Stockholm Nord förfogar dock över 80 000 kvadratmeter.

En annan orsak till Arkens stora kapacitet är dess geografiska läge, enligt Stefan Strömberg.

– Nu slipper lastbilarna ta sig fram genom centrala Göteborg, som ju inte alls är byggt för tunga godstransporter. I stället kommer de norr- och söderifrån på ett mycket enklare sätt, vilket förstås effektiviserar flödet, säger han.

Arken kombiterminal

Terminalområdet är cirka 65 000 kvadratmeter stort med sju järnvägsspår.

Anläggningen är elektrifierad. Den ligger i anslutning till roro-terminalerna (där gods rullas av och på fartygen med trailrar). Förutom inrikes tåg kommer det även att gå tåg till Europa.

På ett år beräknas 100 000 trailrar byta transportslag i terminalen.

Fullt utbyggd (2019-2021) kommer terminalen att kunna trafikeras av 20 tåg och 200 lastbilar per dygn.