Hållbar industri

MIT:s ai lärde sig att se genom väggar

Foto: MIT
Foto: MIT

Med radiovågor kan forskarnas se din kroppsställning genom en solid vägg. De har utvecklat maskininlärning på en hög nivå – deras artificiella intelligens hittade lösningen på egen hand.

Publicerad

Det är MIT:s Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory som har utvecklat datorn som kan se din kropp genom solida väggar. Deras teknik avslöjar din kroppsställning när du går, sitter eller står stilla. Systemet använder radiovågor för att känna av var en människa befinner sig, och datorn kan sedan återge kroppens hållning i form av en streckfigur som kallas för ”RF-pose”.

Forskarna har använt ett artificiellt neuronnät vars uppbyggnad försöker efterlikna den mänskliga hjärnan. De började träna den artificiella intelligensen genom att låta den titta på en video med en promenerande människa.

Samtidigt illustrerades hur människans kropp påverkade radiovågor. Streckfigurer lades sedan över de mänskliga figurerna – och ai:n fick lära sig att göra samma sak. Experimentet demonstrerade maskininlärning på en mycket hög nivå, för forskarna tränade aldrig neuronnätverket på att se genom väggar – detta kom ai:n på av sig själv.

– Om man betraktar datorns visualiseringssystem som läraren så är det här verkligen ett fascinerande exempel på när eleven överträffar läraren, säger forskaren Antonio Torralba till Tech Crunch.

MIT-teamet är främst inriktade på att använd sitt system inom hälso- och sjukvård, där man exempelvis skulle kunna övervaka en patient utan att behöva installera integritetskränkande utrustning som kameror i rummet.

Även MIT:s teknik kan vara integritetskränkande, och forskarna planerar därför att upprätta en ”medgivandemekanism” där operatören aktiverar systemet genom att göra ett antal rörelser som låter datorn veta att det är fritt fram att släppa på radiovågorna.