Industri

LKAB pressas på bred front: ”Var oroliga innan”

Markus Petäjäniemi, direktör för marknad och teknik på LKAB. Foto: Karin Wesslén /TT
Markus Petäjäniemi, direktör för marknad och teknik på LKAB. Foto: Karin Wesslén /TT
LKAB:s huvudkontor i Kiruna. Foto: Karin Wesslén /TT
LKAB:s huvudkontor i Kiruna. Foto: Karin Wesslén /TT

Den statliga gruvjätten LKAB är under press. I världen sjunker järnmalmspriset och konjunkturen sviktar. På hemmaplan råder tveksamheter kring malmtillgången samtidigt som bolaget har mångmiljardkostnader för flytt av två städer.

Publicerad Uppdaterad

Redan i början på 2000-talet upptäcktes att delar av de båda gruvorterna Kiruna och Malmberget måste flyttas. För ett år sedan stod det också klart att malmkroppen i Kirunagruvan såg annorlunda ut än man trott – tunnare och mindre i ena änden, och med en osäker utbredning i den andra.

Då hade LKAB sedan länge inlett flytten av Kiruna, till en kostnad hittills av minst 24 miljarder kronor.

Och samtidigt som kostnaderna ökar hotar bolagets intäkter att bli lägre.

I somras låg priset för högvärdig järnmalm på runt 100 dollar per ton. Men efter sommaren kom hösten, och med den sjunkande malmpriser. Under hösten har priset gått lite upp och ned, och i slutet av 2019 handlades malmen för 90 dollar per ton. Det finns dock experter som spår ett rejält ras framöver, till exempel tror australiensiska statens experter på en halvering fram till 2021. Andra prognosmakare ser priser på mellan 73 och 66 dollar per ton 2021.

Sjunkande priser

Jörgen Kennemar, råvaruanalytiker på Swedbank, ser också fallande malmpriser i sin spåkula, om än inte lika häftiga dyk som den australiensiska staten tror.

– Priserna drevs upp i början av året på grund av utbudsproblem i Brasilien. Det blev brist på malm till följd av en större olycka.

Sedan kom nedgången i efterfrågan, både i Europa, Kina och i USA.

– Vi har sett att priserna fallit tillbaka från väldigt höga nivåer, och nu håller den svagare omvärldskonjunkturen tillbaka priserna, säger Jörgen Kennemar.

Markus Petäjäniemi, marknads- och teknikchef på LKAB, tar dock prognoserna om fallande priser med jämnmod. Det är inte så mycket en liten aktör som LKAB kan göra åt världsmarknadspriserna.

– Vi räknar med lägre järnmalmspriser. Inte över 70 dollar per ton. Vi har ett konservativt sätt att göra kalkyler, säger Markus Petäjäniemi.

Så har bolaget räknat också när det gäller bedömningen inför att flytta både Kiruna och Malmberget.

– Det är klart att vi var oroliga innan. "Orkar vi bära kostnaderna för att flytta?".

Konkurrenterna har inte några kostnader för att flytta städer. Men kalkylerna pekade ändå på lönsamhet, så LKAB satte i gång med att flytta både Kiruna och Malmberget.

Mindre malm i berget

För ett år sedan kom dock ett oväntat besked. I alla fall för omvärlden. Malmkroppen visade sig inte se ut som LKAB tidigare trott, den var tunnare i en ände. Nu beräknas malmen räcka fram till 2035.

– Vi har inte undersökningsborrat tillräckligt. Prospektering är dyrt, det är en kostnadsfråga hur mycket man ska känna till om sin resurs och sin reserv, säger Petäjäniemi.

Att "inte veta" är egentligen själva livsluften för ett gruvföretag, förklarar han.

– Vi har inte vetat säkert under 130 år. Vi tog den nya huvudnivån på 1365 meters djup i bruk för ett par år sedan, och den räcker i minst 20 år.

Nu pågår provborrning i Kiruna, närmare in under staden. Förhoppningen är att malmkroppen sträcker sig in i sin tjockare del in mot Loussavaaraberget, där malm tidigare brutits, och att malmkropparna där går ihop. Fast ännu dröjer det flera år innan LKAB vet säkert.

Fram tills dess pågår stadsflytten, ända fram till 2035.

– Vi har inget val. Vi måste flytta staden, även om vi skulle sluta bryta malm redan i dag, säger Markus Petäjäniemi.

Bakgrund: Vikande priser

I somras steg priserna på järnmalm kraftigt. Orsaken var en olycka i Brasilien, som är en av världens största producenter. Då låg priset över 100 dollar per ton.

LKAB gör dock pellets av sin malm, som håller särskilt hög kvalitet. Det gör att LKAB får mer betalt.

Under hösten har järnmalmspriserna sjunkit, mycket beroende på minskad efterfrågan i Kina. På sikt bedöms också efterfrågan på malm vika, och det finns flera olika prognoser som pekar på mer eller mindre kraftiga prisfall.