Krönikor

”Industrin behöver längre perspektiv än fyra år”

Frank Sidahl, vd Fordonskomponentgruppen. Foto: FKG
Frank Sidahl, vd Fordonskomponentgruppen. Foto: FKG
Ellastare hos Volvo CE i Eskilstuna. Foto: Jörgen Appelgren
Ellastare hos Volvo CE i Eskilstuna. Foto: Jörgen Appelgren

GÄSTKRÖNIKA. Sverige borde ha ett rådgivande industriorgan, där viktiga beslut kan tas oberoende av politiska val, skriver Frank Sidahl, vd Fordonskomponentgruppen.

En helt ny världshandelsordning håller på att skapas av Donald Trump, och Kina jobbar långsiktigt med industrivärdekedjan. Parallellt genomgår vår industri ett slags paradigmskifte. Det som tyskarna kallar 4.0, det digitala, uppkopplade och automatiserade.

Svensk industri får inte förlamas av oredan i världen, utan vi måste fortsätta med vår digitala transformering, med fordonsindustrin drivande i att bygga konkurrenskraft.

Vi står inför stora förändringar. Kommer bilen fortsatt att vara en produkt som människor vill äga, eller blir den en tjänst som ska kunna tillhandahållas under dygnets alla timmar? I väntan på teleportering behöver människor och varor fortsatt kunna transporteras i en värld där begränsningarna bara blir snävare. Vi har inte obegränsat med utrymme, och miljön säger uttryckligen ifrån.

Hur ser den framtida arbetskompetensen ut, hur bemannas våra framtida högteknologiska fabriker där roboten är en arbetskollega som kan tänka själv?

Konkurrenskraften tar oss framåt

Allt händer nu och Sverige måste vara med. Tack vare vårt svenska dna som stavas samarbete, trimmat av en hel generation uppväxta med hemdatorprogrammet på sent 90-tal, har vi stora fördelar framför många andra länder.

Det är inte konstigt att svensk fordonsindustri ligger i framkant med självkörande teknik, en världsledande datorspelsindustri och en produktion som alltmer automatiseras. Tack vare vår konkurrenskraft kan vi fortsatt bygga välfärd.

Vi har en vana att ta till oss nya gränssnitt och en nyfiken förmåga att utveckla nya applikationer i takt med att utvecklingen går allt snabbare. Digitalisering, miljö och automatisering i fabriken driver och skapar nya typer av tjänster och förstärker vår konkurrenskraft. Produkten mobilitet i fordonsindustrin är i ledning med autonom teknik och uppkopplade tjänster och där kundens relation till tekniken dessutom förändras.

Medan Kina jobbar långsiktigt och Trump obstruerar behöver vi ta möjligheten att agera i helt andra banor än traditionella fyraårsperioder där det lilla sker under en mandatperiod och är styrt av taktiserande politiker. Utan att tänka på näringslivets konkurrenskraft är det svårt att skissa på framtida välfärdsinvesteringar.

Kanske kan vi i Sverige få ett superdepartement där man samlar tillväxtfinansiering, tillväxtutbildning, forskning och utvecklingsprogram, arbetskraft, med mera, under ett enda departement. Där bör en ingrediens i receptet vara ett slags ”Growth Operations Council” i direkt anslutning till departementet.

Det skulle kunna vara ett slags rådgivande policyorganisation som blir oberoende av demokratiska val. På så sätt kan tunga investeringsbeslut för landet tas på ett annat sätt än det görs i dag – bara som en tanke.

Fredrik Sidahl, vd Fordonskomponentgruppen.