Hållbar industri

Industrijättar satsar gemensamt på 3d-labb

3d-tekniken Directed Energy Deposition. Foto: Mazak
3d-tekniken Directed Energy Deposition. Foto: Mazak
Edvin Resebo. Foto: Privat
Edvin Resebo. Foto: Privat

På initiativ av Marcus Wallenberg har Sveriges största industrier gått samman och bildat Amexci AB i Karlskoga. Bolaget ska jobba för att påskynda tillämpningen av 3d-printing i metall.

Publicerad

För att öka innovationstakten inom additiv tillverkning har Sveriges största industrier gått samman och lanserat joint-venturebolaget Amexci AB. Bland ägarbolagen återfinns ABB, SKF, Atlas Copco, Saab, höganäs och Husqvarna.

Marcus Wallenberg tog initiativet i början av förra året, när ledningen inom svensk industri samlades för att diskutera hur man skulle kunna påskynda den industriella implementeringen av additiv tillverkning, som omfattar teknik för att tillverka metalldetaljer och komponenter med 3d-skrivare.

– Vår främsta uppgift är att hjälpa ägarna hitta svar på frågan: hur kan additiv tillverkning driva utveckling och innovation inom de respektive bolagen, säger Edvin Resebo.

Läs mer:

Han är tidigare chef för avancerad tillverkning på Alfred Nobel Science Park och numera vd för det nystartade Amexci.

– Vi tänker applikationsmässigt och ska jobba nära utvecklingsavdelningarna hos våra ägare. Det är viktigt för oss att agera som en partner, säger Edvin Resebo.

Tekniskt ska Amexcis fokus ligga på additiv tillverkning i metall inom tre olika produktionsmetoder: Powder Bed Fusion, där tunna lager av pulver sammanfogas genom termisk exponering. Binder Jetting, där pulver fördelas på en plattform och ett munstycke lägger bindemedel vartefter objektet ska utformas.

Samt Directed Energy Deposition, som framförallt används för att laga eller utveckla ett befintligt objekt. Pulver eller tråd fördelas på objektet varefter en laser bränner materialet på plats.

– Just nu är vi i uppstartsfasen och det mesta handlar om att få folk på plats, upprätta strukturer och börja jobba tillsammans med våra ägare. I dag är vi sju anställda och kommer att växa under året, men hur mycket vi växer är svårt att säga i nuläget. Det blir behovsstyrt utifrån vad ägarna efterfrågar, säger Edvin Resebo

Läs mer: Svenskt 3d-labb växer med stöd av Saab och Siemens

Amexci ska även samarbeta med sitt nätverk av svenska och utländska experter inom additiv tillverkning.– Det mesta som händer på det här området, händer utomlands. Så en uppgift för oss blir att ta hem den här kunskapen så man inte duplicerar befintlig utveckling och uppfinner hjulet två gånger, säger Edvin Resebo

Vad gäller ekonomin så uppger Edvin Resebo att bolaget har backning i fem år från ägarna.

– Det här är en långsiktig satsning från Wallenberggruppen. Det handlar inte om att visa upp kvartalsresultat, utan om att i det längre perspektivet hjälpa ägarbolagen att utvecklas.

Amexci

Amexci AB ska arbeta med fokus på att stötta sina ägare och andra industrier i att tillämpa den additiva tillverkningstekniken, samt arbeta som katalysator och drivkraft för innovation med syfte att få nästa generations innovativa produkter till marknaden.

Karlskoga valdes som plats för etableringen tack vare stadens industriella infrastruktur, stark stöttning från Karlskoga kommun och Region Örebro län, samt för det arbete Alfred Nobel Science Park bedriver inom additiv tillverkning.

Ägarbolagen är Scania, Höganäs, SAAB, Electrolux, Husqvarna Group, Stora Enso, ABB, SKF, Atlas Copco, Wärtsilä samt ägarbolaget Fam AB (ägt av tre Wallenbergstiftelser).