Industri

Högeffektiv elmotor vann pris

I våras lanserade ABB sin nya processmotor M4BP. Nu har den korats till Årets Hållbara Produkt.

Publicerad

Prisutdelningen ägde rum på Tekniska Mässan i Stockholm. ABB fick priset för att den nya elmotorn minskar användningen av energi och därmed minskar utsläppen av växthusgaser.

Enligt ABB är M4BP är så effektiv att energiförlusterna reduceras med 50 procent jämfört med de motorer som idag snurrar i den svenska industrin.

Motorn klarar också de tuffare krav som EU kommer att ställa på elmotorer från 2011 och fram till 2017.

I Sverige står elmotorer står för 65 procent av industrins elanvändning och är den produktgrupp där det kan sparas mest energi.

Om alla elmotorer i Sverige byttes ut mot den nya motorn skulle utsläppen av koldioxid minska lika mycket som om 185 000 bilar togs ut trafik, enligt beräkningar från ABB.