Industri

Fler kvinnor ska lockas till gruvan

Lena Abrahamsson.
Lena Abrahamsson.

En stark machokultur råder på företagen i gruvbranschen. Nya forskningspengar ska få gruvan mer jämställd.

Publicerad

– Det finns en stark kultur att riktiga gruvarbetare är män och att de jobbar under jord. Det är den kulturen och tankesättet vi vill ta oss runt, säger professor Lena Abrahamsson vid Luleå tekniska universitet, LTU.

Drygt två miljoner kronor har Nordmin, ett nordiskt expertnätverk för en hållbar gruv- och mineralindustri, delat ut till projektet Search. Pengarna ska stimulera ett nordiskt samarbete mellan universiteten och företagen i regionen kring jämställdheten i gruvnäringen.

Forskarna ska bland annat se vilka av de åtgärder som hittills gjorts som har fungerat bäst.

– Det har blivit en mycket snabb ökning av kvinnor i gruvnäringen de senaste fem åren, och gruvindustrin ligger långt framme i jämställdhetsarbetet, säger Lena Abrahamsson som nu ska göra sammanställningen.

För 20 år sedan fanns kvinnorna inte alls i gruvorna, i dag utgör de 6–7 procent av arbetskraften. På chefsnivå är andelen kvinnor högre, och har också varit så en längre tid, då kvinnor generellt har haft högre utbildningsnivå.

En annan del av projektet är att ordna workshops där företagen själva ska komma med nya idéer för ökad jämställdhet.

– Att vi ska göra det här tillsammans med företagen är det jag tror mest på, säger Lena Abrahamsson.

Forskargrupper och företag, däribland LKAB och Boliden, från Sverige, Norge och Finland är med i projektet.

– Gruvsektorn i de nordiska länderna delar många frågor, bland annat genusaspekten, rekryteringsproblem och regional utveckling, säger Lena Abrahamsson.

Varför är projektet ­viktigt?

– Gruvarbete är ett bra arbete som ska vara öppet för alla. Företagen ska kunna anställa de bästa, säger Lena Abrahamsson.

Det här är Nordmin

  • Ett nordiskt expertnätverk för en hållbar gruv- och mineralindustri.
  • Finansieras av Nordiska ministerrådet under åren 2014 till 2016.
  • Administreras i Sverige av Luleå tekniska universitet.