Hållbar industri

Experterna: ”Tekniken förklarar det som är komplext eller osynligt”

Ingenjör vid Siemens i Krefeld, Tyskland, använder vr för att visualisera en tågvagnsdesign.  Foto: Science Photo Library
Ingenjör vid Siemens i Krefeld, Tyskland, använder vr för att visualisera en tågvagnsdesign.  Foto: Science Photo Library
Felicia Lai Jakobsson, biträdande processledare på Visual Sweden. Foto: Privat
Felicia Lai Jakobsson, biträdande processledare på Visual Sweden. Foto: Privat
Jimmy Johansson, universitetslektor i informationsvisualisering vid Linköpings universitet. Foto: Linköpings universitet
Jimmy Johansson, universitetslektor i informationsvisualisering vid Linköpings universitet. Foto: Linköpings universitet
Jawad Mustafa, project lead Rise Digicore testbed Västerås, researcher iot, cloud, smart industri. Foto: Rise
Jawad Mustafa, project lead Rise Digicore testbed Västerås, researcher iot, cloud, smart industri. Foto: Rise

AUTOMATIONSNÄSTET. Företag har ofta tillgång till en stor mängd data och det är en utmaning att överblicka informationen. Hur ska företag visualisera all data, och vad finns det att vinna på att arbeta med visualisering? Automationsnästets experter svarar.  

Denna gång deltar: Felicia Lai Jakobsson, biträdande processledare på Visual Sweden, Jimmy Johansson, universitetslektor i informationsvisualisering vid Linköpings universitet, Jawad Mustafa, project lead Rise Digicore testbed Västerås, researcher iot, cloud, smart industri.

Vad är visualiseringsteknik?

Felicia Lai Jakobsson: Det är ett verktyg som hjälper till att förklara komplexa eller osynliga saker. Visualisering är inte den representation du ser, utan den tolkning du gör i hjärnan. Synen är det effektivaste sinnet för att förstå och få insikt. Exempel är visualisering av data, avbildning av en simulerad eller pågående verklighet och en kombination av dessa i olika dimensioner. De kan upplevas med allt från projicering, glasögon, handburna enheter till i sin enklaste form ett papper.

Jimmy Johansson: Syftet med visualiseringsteknik är att extrahera och presentera intressant information från, ofta mycket stora, datamängder. Detta görs genom att omvandla data till visuella representationer i två eller tre dimensioner som lättare kan tolkas av en människa. Genom att använda olika interaktionstekniker kan användaren sedan explorativt studera representationerna och hitta visuella mönster och samband för att slutligen kunna ta väl underbyggda beslut. 

Jawad Mustafa: I den digitala världen är visualisering en metod som gör att människor kan interagera med data och virtuella modeller. I en tid av digitala system och big data kan vi se visualisering överallt. Två exempel: digital tvilling av ett nybyggt bostadsområde och business intelligence-plattformar som använder visualisering för att visa dataanalys. Teknik som virtual reality, augmented reality och 3d-modellering skapar ett nytt paradigm parallellt med klassiska visualiseringsmetoder som instrumentpaneler, grafer, diagram och kartor. 

Hur kan visualisering skapa värde i tillverkningsindustrin? 

Felicia Lai Jakobsson: Genom användning av visualiseringsteknik minskas den kognitiva belastningen. Exempel på tillämpningar är digitala tvillingar av produkter och miljöer, utbildning, visualisering av data för beslutsstöd och marknadsföring. Visualisering är även nyckel för den som vill använda ai, framförallt i gränssnitten mot människan, där vi kommer behöva vara i loopen under lång tid framöver. Användningsområdena är många, men effekten av användning är en mer integrerad kommunikation. 

Jimmy Johansson: Modern visualiseringstekning ger nya möjligheter att analysera de stora mängder data som genereras inom tillverkningsindustrin. Att exempelvis kunna visualisera och analysera data i realtid gör det möjligt att identifiera och förutsäga problem innan de utvecklas. Detta leder till effektivisering av arbetsprocesser, vilket i sin tur ökar produktiviteten och därmed förbättrar lönsamheten. 

Jawad Mustafa: Vi vet alla värdet av data för industriella system, men det finns flera steg till värdeskapande data. Visualisering spelar en viktig roll för att visa det verkliga värdet av data. Identifiering av rätt datakällor och ostrukturerad datainsamling är första steg, men visualisering är det viktigaste steget som hjälper till att förstå data och hitta dess värde för din specifika verksamhet i det digitala ekosystemet. Visualiseringsmetoder hjälper också till att identifiera potentiella digitala tjänster och rätt plattform för industriella behov. 

Vad kan du ge för råd till ett företag som står inför att implementera visualiseringstekniker i sin verksamhet? 

Felicia Lai Jakobsson: Håll koll på er data, en stor del av visualiseringarna bygger på data och ju mer korrekt data desto bättre blir visualiseringen. Data kan innebära allt från CAD-modeller, ERP-data till produktionsparametrar och utfall. Börja småskaligt och testa vad som passar er bäst. Du kan med rätt små medel lyfta en hel verksamhet. Detta är ett område under stor utveckling. 

Jimmy Johansson: Första steget är att noggrant inventera och identifiera vilken typ av data som ska visualiseras och vad som vill uppnås. Trots förberedelser ändras ofta frågor och mål under utvecklingsprocessen eftersom användarna ofta upptäcker ytterligare fördelar med visualisering. Därför är det viktigt att användaren tar en mycket aktiv roll i diskussionen med visualiseringsexperterna. Företaget bör också vara beredd på det faktum att denna utvecklingsprocess ofta kräver flera iterationer. 

Jawad Mustafa: Identifiera dina affärs- eller innovationsbehov och hitta den mest relevanta visualiseringsmetoden innan du går in i implementeringen. En 3d-modell för virtuell verklighet är ett annat spår jämfört med förstärkt verklighetskartläggning eller visualisering av iot-data för analys. Rätt data, i rätt format och lagrad på rätt sätt är primära faktorer att tänka på vid utformningen av visualisering. Underhåll, säkerhet och skalbarhet bör verifieras mot organisationsförmåga från början.

Automationsnästet är ett samarbete mellan Ny Teknik och Automation Region, en organisation som knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning i ett branschoberoende kluster med fokus på automation.