Hållbar industri

Experterna: Så kommer man igång med iot

SKF:s D-fabriken i Göteborg öppnade 2017 och är företagets mest digitaliserade och uppkopplade fabrik. Foto: Sören Håkanlind
SKF:s D-fabriken i Göteborg öppnade 2017 och är företagets mest digitaliserade och uppkopplade fabrik. Foto: Sören Håkanlind
Anna Westerberg Senior Vice President, Volvo Group Connected Solutions. Foto: Volvo Group
Anna Westerberg Senior Vice President, Volvo Group Connected Solutions. Foto: Volvo Group
Theis Meggerle Senior Digitalization Advisor, Combitech. Foto: Peter Lindgren, Svarteld form & foto AB
Theis Meggerle Senior Digitalization Advisor, Combitech. Foto: Peter Lindgren, Svarteld form & foto AB
Jin Moen Programchef för det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Foto: Mikael Wallerstedt
Jin Moen Programchef för det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Foto: Mikael Wallerstedt

Från ouppkopplad till uppkopplad – det finns stora möjligheter i dag att ha utrustning och tjänster anslutna till internet. Men hur tar man de första stegen för internet of things i sitt företag?

Publicerad

Automationsnästets experter denna gång: Anna Westerberg, Volvo Group, Theis Meggerle, Combitech och Jin Moen, IoT Sverige.

1. Vad är internet of things, iot, och vad kan det innebära för företag och organisationer?

Anna Westerberg: Iot är ett samlingsnamn för att fler och fler saker omkring oss kopplas upp och möjliggör att vi kan styra dessa över nätet. Rent praktiskt innebär detta att företag behöver hantera stora datamängder och om det görs på rätt sätt finns stora vinster att göra. Genom att våra fordon och maskiner är uppkopplade kan vi se via monitorerna hur de mår och används, och därmed erbjuda service proaktivt för att undvika oplanerade stopp för våra kunder.

Theis Meggerle: Först och främst en möjlighet till kunskap och kundvärde. Genom att koppla upp en produkt får vi insikt i både hur produkten fungerar och hur den används, både just nu och över tid. Till exempel kan serviceorganisationer, som befinner sig nära kunden, med hjälp av iot få realtidsdata om produkter och hur de används. Det ger insikter som vi tidigare inte kunnat få. Med denna kunskap som utgångspunkt kan vi skapa nya kundvärden, både genom förbättringar av verksamheten och nya tjänster för kunden.

Jin Moen: Iot, eller sakernas internet, är ett samlingsbegrepp för tekniker som gör det möjligt att i realtid få fakta på bordet som underlag för beslut och agerande. Genom att kontinuerligt mäta och samla in data kan du få syn på mönster, potentiella förbättringsområden eller helt enkelt information om olika delar av din verksamhet. Det gör att du kan fördela och nyttja dina resurser mer effektivt såväl som skapa nya möjligheter och tjänster. Iot ger förutsättning för att skapa större nytta i verksamheten.

2. Hur bör man tänka och agera i den fysiska såväl som digitala världen om man vill påbörja införandet av iot i sin verksamhet?

Anna Westerberg: Börja i affärsänden och sätt i gång och testa. Det är viktigt att utgå från vilket värde det finns med att koppla upp en produkt. När värdet är tydligt så sätt i gång och testa. I dag finns molnlösningar som gör det billigt och snabbt att starta samt erbjuder möjlighet att skala upp efter behov. Det är även viktigt att fundera kring hur informationen ska användas och vilka som ska få ta del av informationen – data kan ha ett väldigt stort värde och ska behandlas därefter. Viktigt att notera är såklart att det finns regler att förhålla sig till gällande datahantering.

Theis Meggerle: När kunder kommer till mig brukar jag fråga vilka kundvärden de vill skapa. När vi tänker iot stannar gärna tanken vid att en produkt blir uppkopplad. Jag tycker att det är viktigt att vi sträcker den tanken mot sammankoppling, att flera produkter blir uppkopplade med varandra. Sammankoppling blir utgångspunkten för att fortsatt kunna förbättra produkter och verksamheter. Produkter kommer med andra ord att delta i system av system eller ekosystem, och nästa steg i att utveckla tjänster är i relationen till andra företags produkter och system.

Jin Moen: Utgå alltid från vilka behov du har i verksamheten, i stället för vilken sensor du vill använda. Vilken nytta vill du skapa? Det är ofta arbetsprocesser och organisationen som är de största utmaningarna för ett lyckat införande, inte själva tekniken. Optimalt – men inte alltid realistiskt– är att högsta ledningen förstår möjligheterna med iot och avsätter budget och upprättar en digital strategi. Börja testa i liten skala, bygg erfarenhet och lär dig hur du kan arbeta utifrån dina förutsättningar.

3. Vad vill du ge för konkreta råd till dem som står inför en iot-satsning?

Anna Westerberg: Håll fokus på vad ni vill uppnå och använd tekniken för att nå dit. I dag finns flera plattformar tillgängliga, så använd förslagsvis någon av dem och fokusera sedan på integration samt på att bygga specifika tjänster som är värdeskapande för kunderna i er bransch. Tänk också på hur det kommer påverka sättet som ni gör business – mycket troligt öppnar sig möjligheten att gå från att sälja en produkt till en tjänst eller komplett lösning.

Theis Meggerle: Man ska alltid börja med kunden. Insikten och förståelsen för vilka värden man vill skapa är en kritisk framgångsfaktor för en iot-satsning. Därjämte skulle jag också välja ett snabbare och mer utforskande sätt att prova nya möjligheter. Egentligen är jag inte en vän av uttrycket ”fail fast, fail cheap”, men kärnan i att våga pröva och lära sig tidigt på ett effektivt sätt, är en väg som jag brukar rekommendera.

Jin Moen: Våga testa! Börja skapa nytta någonstans i stället för att hitta det mest optimala caset. Lär av andra! Gör en ordentlig omvärldskoll och ta kontakt med andra organisationer som har gjort liknande satsningar. Ställ krav på leverantörer. Säkerställ att det är du som äger dina data, att de är tillgängliga för dina nuvarande och framtida behov, och att du inte låser in dig i oönskade leverantörsberoenden. Dela med dig av dina erfarenheter, utmaningar och lösningar!

Automationsnästet är ett samarbete mellan Ny Teknik och Automation Region, en organisation som knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning i ett branschoberoende kluster med fokus på automation.

2. Hur bör man tänka och agera i den fysiska såväl som digitala världen om man vill påbörja införandet av iot i sin verksamhet?

Iot är ett samlingsnamn för att fler och fler saker omkring oss kopplas upp och möjliggör att vi kan styra dessa över nätet. Rent praktiskt innebär detta att företag behöver hantera stora datamängder och om det görs på rätt sätt finns stora vinster att göra. Genom att våra fordon och maskiner är uppkopplade kan vi se via monitorerna hur de mår och används, och därmed erbjuda service proaktivt för att undvika oplanerade stopp för våra kunder.

Först och främst en möjlighet till kunskap och kundvärde. Genom att koppla upp en produkt får vi insikt i både hur produkten fungerar och hur den används, både just nu och över tid. Till exempel kan serviceorganisationer, som befinner sig nära kunden, med hjälp av iot få realtidsdata om produkter och hur de används. Det ger insikter som vi tidigare inte kunnat få. Med denna kunskap som utgångspunkt kan vi skapa nya kundvärden, både genom förbättringar av verksamheten och nya tjänster för kunden.

Iot, eller sakernas internet, är ett samlingsbegrepp för tekniker som gör det möjligt att i realtid få fakta på bordet som underlag för beslut och agerande. Genom att kontinuerligt mäta och samla in data kan du få syn på mönster, potentiella förbättringsområden eller helt enkelt information om olika delar av din verksamhet. Det gör att du kan fördela och nyttja dina resurser mer effektivt såväl som skapa nya möjligheter och tjänster. Iot ger förutsättning för att skapa större nytta i verksamheten.

Börja i affärsänden och sätt i gång och testa. Det är viktigt att utgå från vilket värde det finns med att koppla upp en produkt. När värdet är tydligt så sätt i gång och testa. I dag finns molnlösningar som gör det billigt och snabbt att starta samt erbjuder möjlighet att skala upp efter behov. Det är även viktigt att fundera kring hur informationen ska användas och vilka som ska få ta del av informationen – data kan ha ett väldigt stort värde och ska behandlas därefter. Viktigt att notera är såklart att det finns regler att förhålla sig till gällande datahantering.

När kunder kommer till mig brukar jag fråga vilka kundvärden de vill skapa. När vi tänker iot stannar gärna tanken vid att en produkt blir uppkopplad. Jag tycker att det är viktigt att vi sträcker den tanken mot sammankoppling, att flera produkter blir uppkopplade med varandra. Sammankoppling blir utgångspunkten för att fortsatt kunna förbättra produkter och verksamheter. Produkter kommer med andra ord att delta i system av system eller ekosystem, och nästa steg i att utveckla tjänster är i relationen till andra företags produkter och system.

Utgå alltid från vilka behov du har i verksamheten, i stället för vilken sensor du vill använda. Vilken nytta vill du skapa? Det är ofta arbetsprocesser och organisationen som är de största utmaningarna för ett lyckat införande, inte själva tekniken. Optimalt – men inte alltid realistiskt– är att högsta ledningen förstår möjligheterna med iot och avsätter budget och upprättar en digital strategi. Börja testa i liten skala, bygg erfarenhet och lär dig hur du kan arbeta utifrån dina förutsättningar.