Hållbar industri

Experterna om industrins ”techifiering”: ”Det är viktigt att våga testa”

Csaba Madru, vd Strainlabs, Carl Johard, marknadschef Calejo Industrial Intelligence och Anette Bäcklund, manager assembly engineering and industrialization på Atlas Copco Industrial Technique AB, Tierp Works. Foto: Pressbilder
Csaba Madru, vd Strainlabs, Carl Johard, marknadschef Calejo Industrial Intelligence och Anette Bäcklund, manager assembly engineering and industrialization på Atlas Copco Industrial Technique AB, Tierp Works. Foto: Pressbilder
Csaba Madru, vd Strainlabs. Foto: Strainlabs
Csaba Madru, vd Strainlabs. Foto: Strainlabs
Carl Johard, marknadschef Calejo Industrial Intelligence. Foto: Calejo
Carl Johard, marknadschef Calejo Industrial Intelligence. Foto: Calejo
Anette Bäcklund, manager assembly engineering and industrialization på Atlas Copco Industrial Technique AB, Tierp Works. Foto: Atlas Copco
Anette Bäcklund, manager assembly engineering and industrialization på Atlas Copco Industrial Technique AB, Tierp Works. Foto: Atlas Copco

Indtech är när den installerade basen av it och automation möter nya digitala lösningar. Automationsnästets experter kommer med insikter och råd om industrins ”techifiering”.

Denna gång i Automationsnästet deltar: Csaba Madru, vd Strainlabs, Carl Johard, marknadschef Calejo Industrial Intelligence och Anette Bäcklund, manager assembly engineering and industrialization på Atlas Copco Industrial Technique AB, Tierp Works.

Vad innebär indtech för möjligheter för industrin? 

Csaba Madru: Indtech innebär ett nästan oändligt antal möjligheter. Genom att tillföra smarta digitala lösningar kan man framför allt uppnå en högre resurseffektivitet samtidigt som värdet av en produkt eller tjänst kan ökas. Viktigt för företag är att förstå hur indtech påverkar just deras marknad och våga testa samt lära sig att utnyttja de digitaliseringsmöjligheter som kan resultera i tillväxt. 

Carl Johard: Nya teknologier kommer att förändra hur framtidens företag gör affärer och hur länder utvecklas. Sverige kommer enligt en studie att med hjälp av ai kunna fördubbla tillväxttakten och öka produktiviteten med 37 procent fram till 2035. Men ai isolerat är inte tillräckligt. Det kommer krävas nya typer av hybridlösningar, som även använder sig av beprövade matematiska beräkningar, och med vars hjälp det är möjligt att inte bara öka lönsamheten, utan också väsentligt förbättra hållbarheten. 

Anette Bäcklund: Grunden för att få utväxling av en digital transformation är i mångt och mycket förmågan att dra nytta av data och att bli en datadriven organisation. En uppkopplad fabrik innebär att maskiner och utrustningar är uppkopplade och som samlar in och delar med sig av data – vilket ger oss information som underlag till bättre beslut. Ökade dataflöden skapar också möjlighet till att lättare identifiera fel och avvikelser. Mer data under en produkts livscykel ger också fördelar vid produktutveckling. 

Vad är de stora utmaningarna med att industrin blir alltmer uppkopplad? 

Csaba Madru: Indtech innebär utmaningar för både företagen och deras digitaliseringspartners. Stora dataflöden ställer höga krav på säkerhet, lagring, tillgänglighet, överföringshastighet, support och en korrekt analys som presenteras i ett användarvänligt format. En smart digital lösning måste också hantera den betydande mängd applikationer, regelverk och processer som redan existerar och inte kan bytas ut i närtid. Industrin är därför inte lika flexibel som konsumentmarknaden. 

Carl Johard: Brist på kompetens och särskilt då mer avancerad kompetens är en starkt hämmande faktor. Mycket av den kompetens som industrin behöver finns inte att få tag på i Sverige. Implementering kräver även processingenjörernas och operatörernas engagemang. Ägarskap av data och datafångst är två andra stora utmaningar. I takt med att de globala dataflödena växer blir dessutom standardisering viktigare för att kunna dela och utnyttja gemensam kunskap inom bland annat dataanalys och byggande av modeller. 

Anette Bäcklund: Att skapa en datadriven organisation med rätt kultur och kompetens för att inte begränsa eller hindra utveckling och tillväxt. Ju mer dataöverföringar och uppkopplingar desto viktigare blir it-säkerhet. Utmaning att skapa säkra system som samtidigt möjliggör utveckling. Den stora mängd tillgängliga data ska hanteras och underhållas. Det kan bli utmaningar med att sortera, tolka, sammanställa och analysera på ett för verksamheten bästa sätt till beslutsunderlag. 

Hur ser du på svenska industriföretags möjligheter i en global konkurrens, vilka är våra viktigaste styrkor? 

Csaba Madru: Svenska industriföretag kan dra enorm nytta av indtech både genom export av smarta digitala lösningar och samtidigt måste befintliga industrier framtidssäkra sin position som konkurrenskraftiga även i Industri 4.0. En viktig styrka vi har i Sverige är många startups som erbjuder lovande lösningar som kan lyckas extra bra i samarbete med etablerade industriföretag. 

Carl Johard: Sverige har många framgångsrika industriföretag inom högteknologi och automation. Svensk indtech omsluter närmare 240 miljarder kronor, vilket innebär att denna dolda industrigren i storlek väl mäter sig med exempelvis den svenska råvaruindustrin, processindustrin och många av de större branscherna inom tillverkningsindustrin. Sverige har en marknadsandel för indtech i världen i storlek med stora ekonomier som Frankrike, Storbritannien och Tyskland. 

Anette Bäcklund: Förmågan att samarbeta mellan offentlig sektor, industri och akademi är en betydande framgångsfaktor och viktig styrka. Det i kombination med att vi i Sverige har en hög it-kompetens och en historik av industriellt entreprenörskap kan ses som stor konkurrensfördel. En annan styrka är också att det generellt finns ett stort förtroende för digitala lösningar och att svenskar är duktiga på att ta till sig och använda ny teknik. 

Automationsnästet är ett samarbete mellan Ny Teknik och Automation Region, en organisation som knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning i ett branschoberoende kluster med fokus på automation.