HÅLLBAR INDUSTRI

EU vill ha gruvor och grön industri – lyft för svensk gruvindustri?

Ursula von der Leyen
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på väg in till torsdagens extrainsatta kommissionsmöte om bland annat strategiska råvaror.

Snabbare tillstånd, fler investeringar och mer kunskap ska få EU-länderna att utvinna fler viktiga råvaror på hemmaplan.
– Vi vill vara ledande i framtidens gröna industri, säger EU-kommissionens finansbas Valdis Dombrovskis.

Publicerad Uppdaterad

Tillgång till allehanda ovanliga och viktiga mineraler och andra råvaror är en nyckelfråga för övergången till en mer klimatvänlig industri och produktion. Inom EU hämtas dock råvarorna allt som oftast från helt andra länder och områden, inte minst Kina.

Det vill nu EU-kommissionen råda bot på med ett stort lagförslag om kritiska råvaror.

– Våra behov är väldigt tydliga. Efterfrågan på kritiska råmaterial kommer att öka många gånger om under det närmaste årtiondet, fastslår EU-kommissionens handels- och finansansvarige exekutive viceordförande Valdis Dombrovskis på en presskonferens i Bryssel.

Två år för tillstånd?

I paketet föreslås bland annat uppdaterade listor över vilka råvaror som anses nödvändiga och vilka som är strategiskt viktiga. Nya målsättningar sätts upp för hur mycket som ska processas på hemmaplan och för att undvika att man blir för beroende av enstaka leverantörer.

Inte minst vill man dessutom minska byråkratin och tillståndsprocessen för projekt inom EU – ned till max två år för utvinning och ett år för hantering och återvinning. Det gillas av exempelvis den svenska gruvindustrin.

"Effektivare tillståndsprocesser är extremt efterlängtade och några av de strategiska projekten finns sannolikt här i Sverige. Vi ser positivt på att man också trycker på att medlemsstaterna bör effektivisera processerna generellt för kritiska råmaterial, inte bara för de projekt som klassas som strategiska. Det vill vi verkligen uppmana den svenska regeringen att ta fasta på", säger Maria Sunér, vd för branschorganisationen Svemin, i ett pressmeddelande.

I paketet ingår även ökad kontroll av vad som finns var, investeringar i forskning och utveckling och ökat internationellt samarbete med likasinnade länder.

– Vi är inte en kontinent med rika resurser. Våra egna lager kommer endast att kunna stå för en liten del av de nödvändiga råvaror som vi behöver, säger Dombrovskis.

Återvinna mer?

Svenske EU-parlamentsledamoten Erik Bergkvist (S) gillar att EU får en "tydlig riktning".

"EU behöver snabbt bli mer självförsörjande samtidigt som vi måste hitta strategiska samarbeten med pålitliga partner och utan att det går ut över frihandeln", hälsar Bergkvist via sms.

"Det är också mycket positivt att kommissionen även föreslår mål för återvinning av kritiska råmaterial. Vi ser gärna ännu högre ambitioner i den frågan, samt att listan över avgörande metaller utvidgas till att även innefatta exempelvis koppar", skriver Bergkvist.

Kollegan Pär Holmgren (MP) gillar också återvinningen och vill att den ska prioriteras.

"Gruvbrytning ska ses som ett sistahandsalternativ. Allt annat (återvinning, återanvändning, minskad användning) bör övervägas och implementeras innan man öppnar nya gruvor", säger Holmgren i ett pressmeddelande.

Grön industri

Parallellt lade EU-kommissionen på torsdagen också fram sina planer för en "vätgasbank" och ett sedan länge utlovat förslag för att stärka den gröna industrin.

Här sätts ett tydligt mål om att den egna utsläppsfria industrin år 2030 ska stå för minst 40 procent av det som EU behöver på området.

– Allt kan inte tillverkas i EU – men det borde vara mer, säger klimatansvarige viceordföranden Frans Timmermans på sin presskonferens.

Även industripaketet innehåller förslag om mindre byråkrati, enklare tillståndsprocesser och satsning på forskning och utbildning. Därtill sätts också en målsättning om att årligen öka kapaciteten när det gäller koldioxidlagring med 50 megaton.