Fordon

VW:s straff – att bygga laddnät över hela USA

Snabbladdare. Foto: Electrify America
Snabbladdare. Foto: Electrify America
VW:s dotterbolag ska bygga över 3 000 laddstationer för elbilar över hela USA. Foto: Electrify America
VW:s dotterbolag ska bygga över 3 000 laddstationer för elbilar över hela USA. Foto: Electrify America

Nu bygger Volkswagen ett rikstäckande laddnät för elbilar i USA. Men uppdraget utförs inte av egen vilja – utan som straff för dieselgate.

Publicerad

I elbilismens linda ansåg skeptikerna att batteridrivna fordon skulle få sitt genomslag först när de levererade en räckvidd jämförbar med dieselbilar. Men i takt med att intresset för elektrifierade bilar har vuxit, samt att allt fler inser att man faktiskt inte gör långkörningar särskilt ofta, har den stora massan förstått att det är uttaget som är det viktiga.

Här kan man säga att Tesla var tidigt ute och en stor del av företagets framgång kan tillskrivas utrullningen av supercharger-nätverket.

I USA kommer Tesla dock att få sällskap av Volkswagen som via dotterbolaget Electrify America ska injicera miljarder i elinfrastruktur. Ladduttag som ska vara tillgängliga för alla.

En uppgörelse mellan VW och amerikanska myndigheter

Men även om det låter som att VW äntligen har kommit igång, är det en motvillig start. Det skriver Autonomitive News. Sajten rapporterar att investeringen är ett led i den överenskommelse som den tyska tillverkaren har slutit med amerikanska myndigheter. Detta för den uppmärksammade skandalen med manipulerade utsläppsvärden.

Och ribban är onekligen ambitiöst lagd – att få till stånd den infrastruktur som krävs för att normalisera nollutsläppsfordon. Tesla har i dag mer än 11 200 snabbladdare globalt, och laddnätet är ett trumfkort. Sett till försäljning har tillverkaren ökat konstant, och sedan den billigare Model 3 introducerades har tillverkaren inte bara tredubblat utrullningen – man har även börjat tjäna pengar.

Men Teslas snabbladdare är inte för alla. I dagsläget är Teslas system endast till för de som väljer att slå till på en Tesla, eller för dem som är beredda att betala, vilket innebär att utestängningseffekten hämmar elbilsutvecklingen.

Och här kan faktiskt VW-straffet bli dörröppnare. Genom att det tyska företaget tvingas bära en större ekonomisk börda, kan mindre tillverkare blomma. För finns infrastrukturen vågar fler slå till.

Steg 1: 484 snabbladdare redan 2019

I första skedet kommer Electrify America att bygga ett nät med snabbladdare längs de större motorvägarna. Fas ett innehåller 484 snabbladdarplatser i 17 storstadsområden och dessa ska vara på plats i mitten av 2019.

Utöver detta kommer man även att installera mer än 2 800 nivå 2-laddare vid olika affärer och flerfamiljsbostadshus. I de senare fallen ska laddarna doneras till fastighetsägarna som sedan kan välja hur eller om de vill ta betalt för den el de levererar. Men trots att Electrify America inte kommer att äga laddarna har företaget ett tioårigt underhållsansvar.

Men det kommer att ta tid att få ut alla laddare. Till dags datum har bara 24 stationer för snabbladdning invigts och även om det tar kort tid att installera en nivå 2-laddare kan det ta upp till 18 månader att få en plats godkänd av myndigheterna.

Varje laddstation har flera standarder och effekter

Det är inte bara märkesoberoendet som skiljer Electrify America från Tesla. När det gäller snabbladdare kommer varje station vara utrustad med flera olika standarder och effekter. Från 50 till 150 kW, i de flesta fall, och vid motorvägen kommer det att erbjudas 350 kW. Och, i varje fall initialt, ska det finnas stöd både för CCS- och chademo-standarderna.

Även om elinfrastruktur-bygget är en del i det straff som Volkswagen fått av amerikanska myndigheter så är det inte enbart en black om foten för VW. Detta då företaget kan se till att få kontrollen över infrastrukturbygget, och försäkra sig om att den är tillräckligt robust för att kunna bära den kommande elbilsoffensiven. VW har ju sagt att man i första vågen räknar med att sälja tio miljoner elbilar, vilket Ny Teknik har skrivit om.