Fordon

Volvo sänker hastigheten för att rädda liv

Foto: Volvo
Foto: Volvo

I syfte att minska olycksrisken och trygga anseendet som ett av världens säkraste bilmärken rullar Volvo Cars ut sin nya satsning på långsammare fordon.

Publicerad

Från och med mitten av år 2020 begränsas maxhastigheten på alla nya Volvobilar till 180 kilometer i timmen.

Åtgärden görs för att rädda liv. Samtidigt innebär AI-tekniken inskränkningar i människors fria val.

– Det finns ingen anledning till att en bil ska gå att köra i mer än 180 kilometer i timmen, säger Håkan Samuelsson, vd för Volvo Cars.

Hastigheten begränsas med hjälp av elektronisk avreglering. Förutom att begränsa maxhastigheten undersöker företaget hur farthållningssystem kan kombineras med så kallade geostaket (eller "geofencing") för att automatiskt begränsa hastigheten vid exempelvis skolor och sjukhus. För att komma vidare med säkerhetsarbetet måste även andra riskfaktorer som alkohol och distraktioner tacklas.

Väntar kraftiga reaktioner

Enligt Samuelsson är det viktigt att starta en diskussion kring hur ny teknik som implementeras för att förbättra säkerhet samtidigt innebär inskränkningar i människors fria val och beteenden.

– Med övervakning och ai-teknik skulle du kunna fånga upp distraktion och drog- eller alkoholpåverkan. Du kan också ha betydligt mer övervakad hastighetsbegränsning, men då kommer du att få reaktioner som är mycket kraftigare än vi får nu.

Höga hastigheter har ett direkt samband med dödlighet. Vid en frontalkollision är risken att dödas cirka 25 procent vid 80 kilometer i timmen. Vid 100 kilometer i timmen har risken ökat till 90 procent, enligt siffror från Trafikverket.

Mänskliga faktorn farligast

– Skulle alla hålla hastighetsgränsen skulle vi lågt räknat rädda hundra liv per år och skulle man sänka medelhastigheten med en kilometer i timmen räddas femton liv per år, säger Maria Krafft, måldirektör för trafiksäkerhet på Trafikverket.

Enligt Anders Norén, teknisk säkerhetschef på branschorganisationen Bil Sweden beror cirka 90 procent av alla vägolyckor på den mänskliga faktorn. Tekniska assistentsystem, som till exempelvis antisladdsystem, även kallat ESP har sedan de infördes väsentligt minskat antalet döda och skadade i trafiken.

Nya assistentsystem som nödbromsningssystem, adaptiv farthållare och filhållningssystem fungerar olycksförebyggande och kan kopplas samman.

Hastigheten påverkar miljön

– På sikt kommer vi att se automatiserade uppkopplade fordon. Det kommer även att få återverkan på miljön i och med att du kan få bättre trafikflöden och bilen anpassar sig naturligtvis till gällande hastighetsbegränsningar.

Enligt Maria Krafft resulterar överhastigheter i utsläpp av cirka 320 000 ton koldioxid om året, vilket är cirka 50 procent av de utsläpp som inrikesflyget gör varje år.

Att köra med lägre hastighet och med färre accelerationer och inbromsningar minskar förutom koldioxidutsläppen även mängden partiklar som uppstår vid slitage av däck, vägbana och bromsar.