Fordon

Varannan elcykeltur ersätter bilfärd

Elcyklar blir ett vanligare inslag i stadstrafiken. Foto: Anders Wiklund / TT
Elcyklar blir ett vanligare inslag i stadstrafiken. Foto: Anders Wiklund / TT
Rami Yones, ordförande i Nationella Cykelrådet. Foto: Trafikverket
Rami Yones, ordförande i Nationella Cykelrådet. Foto: Trafikverket

Ungefär hälften av elcykelanvändningen ersätter bilåkande, enligt Nationella Cykelrådet.

Publicerad

Frågan om hur effektiv elcykelpremien har varit ur klimathänseende har diskuterats flitigt sedan den infördes.

Fredrik Wikström, docent i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet, konstaterade i en debattartikel i Ny Teknik att det beror på vilket transportmedel som elcykeln ersätter.

Nu finns ett svar på den frågan. Ungefär hälften av elcykelanvändningen ersätter bilåkning. Den andra hälften ersätter kollektivtrafik, vanlig cykel, gång och annat.

Det konstaterar Naturvårdsverket efter att ha ställt frågan i en enkät till de som sökt premien. Slutsatserna publiceras i det färska Nationella cykelbokslutet för 2019, som är framtaget av Trafikverket i samarbete med andra aktörer i Nationella Cykelrådet.

- Detta finns ingen liknande studie publicerad i Sverige kring den siffran, säger Rami Yones, ordförande Nationella cykelrådet.

Tveksam till slutsatser om klimatnytta

Går det därmed att säga något om hur stor klimatnytta elcyklarna egentligen bidrar med? Rami Yones är tveksam till det.

- Men om en större andel väljer elcykeln framför bilen eller att åka kollektivt innebär det en kapacitetsavlastning som i sig är bra för klimatet, eftersom det är belastande att bygga ny infrastruktur. Nyttan kanske man inte främst hittar i själva elcykeln utan i avlastningen av de andra trafikslagen, säger han.

Noterbart är att män enligt studien är något bättre på att skippa bilen till förmån för elcykeln jämfört med kvinnor, även om det inte framgår ifall de som jämförs i svaret har tillgång till bil. Män är också en större premiemottagare än kvinnor och tog emot totalt 178 miljoner kronor (55 procent). Kvinnor tog emot 147 miljoner kronor (45 procent). Sett till de sökandes könsfördelning är den jämnare, 52 procent män och 48 procent kvinnor.

Större andel sökande från södra Sverige

I förhållande till befolkningsmängd har en större andel av premien sökts från södra Sverige jämfört med norra. De sökande har i större utsträckning högre utbildning, inkomst, medelålder och självrapporterad hälsa i jämfört med liknande åldersgrupper.

Försäljningen uppgick säsongen 2017/2018 till cirka 103 000 elcyklar. Det innebär en ökning med 35 procent jämfört med den föregående säsongen.

Elcykelpremien gav den sökande 25 procent av priset tillbaka, upp till 10 000 kronor, men är numer slopad.