Fordon

Utsläpp från bilvärmare passerar under radarn: ”Anmärkningsvärt”

I vintertid går bilvärmarna varma, men när Naturskyddsföreningen undersökte utsläppen från de bränsledrivna värmarna konstaterades att de både är omfattande och helt oreglerade.

Publicerad

Att kunna sätta sig i en uppvärmd bil även en kall januarimorgon uppskattas av de flesta och även ur miljösynpunkt har bilvärmaren vissa fördelar; både motorslitage och bränsleförbrukning vid kallstart minskar.

Men vad som är mindre känt är att de bränsledrivna bilvärmarna genom ett eget avgasrör också släpper ut stora mängder luftföroreningar – något som Naturskyddsföreningen menar hittills har passerat under radarn.

– Det är anmärkningsvärt att bilvärmare har ett eget avgasrör som inte omfattas av samma regler som avgaser från bilens motor. Om värmarens utsläpp av koldioxid skedde från det vanliga avgasröret skulle det påverka såväl EU:s system för miljöbilsklassning som det svenska bonus malus-systemet, säger Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.

Det okända avgasröret

Allvarligast är enligt Naturskyddsföreningen utsläppen av hälsoskadliga kväveoxider och partiklar från bilvärmarnas avgasrör. Utsläppen sker dessutom i tätorter och boendemiljöer vintertid när luften redan är som mest hälsovådlig.

– Diesel- och bensindrivna bilvärmare orsakar också stora utsläpp av koldioxid, motsvarande 50 000 ton per år eller cirka en halv procent av personbilarnas totala koldioxidutsläpp. Det kanske inte låter så allvarligt, men flera bilmodeller skulle inte klara gränsen för miljöbonus om koldioxidutsläppet från de inbyggda värmarna räknas med. Särskilt inte nu när reglerna skärps i april, säger Johanna Sandahl.

Som exempel nämner Naturskyddsföreningen att endast tolv av 25 Volvohybrider skulle godkännas. Nästan hälften av Volvos bonus-hybrider kommer alltså i praktiken att släppa ut mer än vad regelverket godkänner.

Passerar utsläppskraven

Det saknas uppgifter om hur många bränsledrivna bilvärmare som finns i bruk i landet, så för att få grepp om omfattningen av bränslevärmarnas utsläpp har Naturskyddsföreningen kontaktat forskare, tillverkare, bilprovningsföretag, myndigheter och andra sakkunniga.

– Bilvärmarna går igenom en mindre kontroll vid den EU-reglerade nybilsregistreringen. Den kontrollen mäter inte partikelantal och utförs i en miljö som inte är jämförbar med det kalla nordiska klimat där värmarna vanligtvis används. Efter nybilsregistreringen sker ingen uppföljning av utsläppen från värmarna, säger Johanna Sandahl.

Nu vill Naturskyddsföreningen se skärpta regler för utsläpp från diesel- och bensindrivna bilvärmare, att det sker kontroller av dem och att tillverkarna redovisar vilka utsläpp som värmaren orsakar.

– Vi vänder oss till regeringen med de här kraven som vi tycker ligger i linje med de höga målsättningarna och ambitionerna att vara ett land i framkant när det gäller klimatfrågan. Transportsektorn är ju en stor utmaning och ett stort fokus i klimatomställningen och då ska inte en sådan här sak gå under radarn, säger Johanna Sandahl.

Bränsledrivna bilvärmare allt populärare

Det finns två huvudmodeller av bilvärmare: eldrivna och bränsledrivna. De eldrivna körs på elektricitet från bilens batteri eller från ett externt eluttag.

De bränsledrivna bilvärmarna drivs på bilens egna drivmedel, diesel eller bensin, och är inte bundna till en fysisk laddplats. De är dyrare än eldrivna varianter, men uppfattas som smidigare då de går att använda var som helst och när som helst.

På många nya bilar är olika typer av värmare inmonterade redan vid köp, det gäller särskilt för dieselbilar och laddhybrider.

Källa: Naturskyddsföreningen