Fordon

Utredning: Biltrafiken måste minska

Stora förändringar krävs om Sverige ska kunna nå sina miljömål till 2045.

Publicerad

Utsläppen av koldioxid från personbilar, flyg och godstransporter måste minska radikalt och kraven på energiproducenter och industrin måste skärpas om Sverige ska nå målet att 2045 inte längre bidra till växthuseffekten. Det skriver Klimatmålsberedningen på Dagens Nyheters debattsida.

Utsläppen från transporter måste minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010 års nivå vilket kan bli möjligt med nya styrmedel och utveckling av teknik. Gång, cykel och kollektivtrafik ska exempelvis göras normgivande vid stadsplanering och det måste bli lättare att välja buss och tåg. Stat och näringsliv behöver samverka bättre för att minska utsläpp inom järn- och stålindustri.

Utredningen föreslår också så kallade "kompletterande åtgärder", det vill säga att spara mer mark och skog i Sverige och utomlands, som klimatkompensation