Fordon

Uppkopplade bilar ska varna för halka

Friktionsvärdena från bilarna ger en lägesbeskrivning av väglaget. Här syns en karta över Göteborg, där grön färg visar avsnitt med bra grepp i vägbanan och rött visar områden med halka. Foto: Nira Dynamics
Friktionsvärdena från bilarna ger en lägesbeskrivning av väglaget. Här syns en karta över Göteborg, där grön färg visar avsnitt med bra grepp i vägbanan och rött visar områden med halka. Foto: Nira Dynamics
Den lilla dosan monteras i uttaget för feldiagnostisering. Foto: Eric Zachrisson / Klimator
Den lilla dosan monteras i uttaget för feldiagnostisering. Foto: Eric Zachrisson / Klimator
OBD-modulen samlar information från bilen och räknar ut ett friktionsvärde för däckens kontakt med vägytan. Foto: Eric Zachrisson / Klimator
OBD-modulen samlar information från bilen och räknar ut ett friktionsvärde för däckens kontakt med vägytan. Foto: Eric Zachrisson / Klimator

200 taxibilar rapporterar hur väglaget är med hjälp av ett nytt mätsystem. Tanken är att andra bilar ska kunna varnas för halka.

Publicerad

Taxibilar och några enstaka hyrbilar på fem orter (Göteborg, Stockholm, Skövde, Örebro och Luleå) har redan försetts med systemet.

En liten dosa, en så kallad OBD-modul, har monterats invändigt, i uttaget som används vid feldiagnostisering av bilen. Dosan läser av signaler från befintliga sensorer i bilen och samlar på så sätt information om däckrotation, temperatur i utomhusluft, regnmängd och hur länge dimljusen har varit påslagna.

Genom att jämföra däckrotationen med motoreffekten och bilens förflyttning får programvaran i dosan fram en skattning av friktionen mellan däck och vägyta.

Hawzheen Karim Foto: Trafikverket
Hawzheen Karim Foto: Trafikverket

Läs mer:

Friktionsvärdena och väderinformationen rapporteras via molnet till företaget Klimator, som har utvecklat mätsystemet. Där genereras automatiska väglagsprognoser tack vare informationen från de 200 bilarna.

– Dels får vi bättre kännedom om nuvarande väglag, dels får vi väderinformation som gör att vi kan ta fram bättre väglagsprognoser i framtiden. Du kan få en prognos per sträcka ner till 25 meter, säger Hawzheen Karim.

Om väglagsprognoserna blir bättre är förhoppningen att halkbekämpningen kan planeras bättre, så att rätt insats sätts in på rätt sträcka i rätt tid. Det kan spara pengar och ge färre negativa miljöeffekter.

Trafikverket tror att det är realistiskt att förvänta sig en tioprocentig förbättring av väglagsprognoserna. Det skulle kunna ge en besparing om 100 miljoner kronor per år om tekniken tillämpas fullt ut över hela landet.

Läs mer:

I ett längre perspektiv finns en vision om att informationen från mätsystemet ska kunna delas via appar i mobiltelefonen. På så sätt skulle systemet automatiskt kunna utfärda halkvarningar till olika bilförare.

– Data kommer att finnas tillgänglig i framtiden för dem som vill utveckla den här typen av appar, säger Hawzheen Karim.

Bilarna har hittills rullat med det nya mätsystemet i tre månader. Än så länge är Hawzheen Karim nöjd med resultaten. Forskare vid Luleå tekniska universitet ska utvärdera tekniken när testperioden tar slut i mars.

Dosan har utvecklats av företaget Infocar och Nira Dynamics har tagit fram dess programvara.

Företaget satsar nu på att lansera tekniken för direktintegrering i bilarna, så att dosan inte behöver monteras.

Enligt Gustav Kristiansson, affärsutvecklare på Nira, är sju av världens största biltillverkare intresserade av programvaran och utvärderar den just nu i sina egna bilar. Framför allt handlar intresset om att skapa möjligheter för självkörande bilar.

– En självkörande bil måste ju alltid veta hur lång bromssträcka den har. Detta kan bilen räkna ut om den får information om vilken friktion den har i varje ögonblick och vilken friktion den kan förvänta sig fem meter framför bilen, säger Gustav Kristiansson.

Road Status Information

Projektet kallas Road Status Information, RSI, och syftar till att öka trafiksäkerheten och åstadkomma en resurseffektiv vinterväghållning.

Den information som delas i projektet är anonymiserad så att varken bilens märke, registreringsnummer eller ägare framgår.

I projektet deltar Trafikverket, Luleå tekniska universitet, Klimator, Nira Dynamics, Volvo Cars, Svevia, Peab, NCC, Hogia, Taxi Göteborg, Hertz och Cab Online.

Projektet är frukten av drygt tio års undersökningsarbete om klimatmodeller, väglagsprognoser och tolkning av fordonsdata.