Fordon

Ubåten Leng redo dyka i månvattnet

Skytteln Toredo har borrat sig genom istäcket och släpper ut ubåten Leng. Foto: DFKI
Skytteln Toredo har borrat sig genom istäcket och släpper ut ubåten Leng. Foto: DFKI

Under Jupitermånen Europas kilometertjocka ispansar antas finnas en 100 km djup ocean av vatten. I den ska ubåten Leng dyka mot botten i jakten på liv.

Publicerad

Planeten Jupiter är solsystemet femte planet från solen, där jorden är den tredje och Mars den fjärde.  Men Jupiters massa är 2,5 gånger större än alla de övriga planeternas massa tillsammans. Kring denna jättelika gasplanet kretsar 67 månar.

En av dem, Europa, antas vara omgiven av en djup ocean av vatten. På grund av den stränga kylan är den yttersta delen sannolikt en isskorpa med flera kilometers tjocklek.

En teori är att det skulle kunna finnas liv på botten av den djupa oceanen, varma källor skulle kunna läcka ut mineraler som föda åt dessa livsformer.

Vid tyska forskningscentrum för artificiell intelligens DFKI utvecklas nu en utrustning som kan användas för att undersöka saken.

Det handlar om en isskyttel som med smältborrteknik kan ta sig igenom ispansaret och sedan släppa ut en intelligent liten ubåt för dykuppdrag på oceanens botten, kanske på 100 km djup. Skytteln har fått namnet Toredo, ubåten kallas Leng.

Leng måste kunna utföra sitt uppdrag, att leta efter liv på oceanbotten, helt själv. Radiosignaler från jorden har en fördröjning på mellan 33 och 53 minuter, vilket är för länge för att ge order till ubåten.

Den utrustas därför med olika navigationssensorer, exempelvis ljudsignaler för hjälp med positionsbestämmelser. Leng måste själv kunna hitta tillbaka till Toredo för att överföra data och hämta energi.

I fortsättningen av utvecklingsprojektet ska forskarna testa funktionen i liknande miljöer på jorden, exempelvis i Arktis.

Se DFKI:s video om hur projektet är tänkt att genomföras.