Fordon

Tyngre lastbilar ska tillåtas

Snart kan 10 ton tyngre lastbilar rulla på svenska vägar. Det föreslår regeringen.

Publicerad

Artikeln har uppdaterats. Den maximala vikten på lastbilar ska höjas från dagens 64 till 74 ton, enligt ett kommande förslag från regeringen.

– Frågan bereds av regeringskansliet och en lagrådsremiss kommer senare i höst, säger Pia Nilsson (S), ledamot av riksdagens trafikutskott, till tidningen Transportarbetaren.

En utredning föreslog för två år sedan tyngre fordon. Nu ska 74 ton tillåtas för främst skogsnäringens transporter på vissa vägar i Norrland.

Enligt Nilsson konkurrerar heller inte de tyngre fordonen på dessa vägar med mer miljövänliga fartygs- eller tågtransporter. Och tyngre fordon med större lastvolym kan i sig ge miljöfördelar, påpekar hon.

– Ja, tyngre fordon kan ge färre ekipage på våra vägar, vilket leder till mindre utsläpp.