Fordon

Trafikverket vill ha lösningar för snabbtåg

Höghastighetståg mellan Sveriges tre största storstadsregioner kan bli en realitet. De tekniska ramarna ska nu tas fram för det.-Det hela handlar om att vi i Sverige ska kunna köra tåg i 320 kilometer i timmen, säger Mats Lithner, projektchef på konsultföretaget Rejlers.

Publicerad

Rejlers har fått en beställning från Trafikverket att ta fram en teknisk systemstandard för snabbtåg i Sverige. Trafikverket har i sin tur fått i uppdraget av regeringen.

-Vårt arbete ska vara klart till årsskiftet, säger Mats Lithner. Regeringen vill ha byggstart av Ostlänken 2017 och Trafikverket har anlitat oss för att det ska kunna bli höghastighetståg.

Arbetet med systemstandarden är omfattande och kommer att delas upp i flera delprojekt.

-Det är rätt så specifika saker vi ska ta fram och många frågor som behöver diskuteras. Hur ska banan formas i terrängen? Ska man stanna i mellanliggande städer? Ska banan dras in i stadskärnan eller ligga en bit utanför?

Han säger att trots att det främst är teknik som de ska ta fram så kommer resultatet att påverka vilka lösningar som blir möjliga vad gäller bland annat stationer, tågtyper och underhåll.

-Den tekniska utformningen av banan styr vilka tåg man kan ha. När man bygger tunnlar spelar också arean på tunnelöppningen roll. Mindre öppningar ställer högre krav på att tågen klarar högt lufttryck.

Enligt Mats Lithner kommer mycket av arbetet att handla om mark och geoteknik.

-Sverige har väldigt speciella markförhållanden. En lösning kan vara att lägga rälsen på viadukter. Då behöver man inte ta lika stor hänsyn till hur marken ser ut.

Totalt ska de planera för en byggkostnad på 150 miljarder kronor för att länka ihop städerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Sträckan Göteborg-Malmö kan även bli en del av en tänkt framtida sträcka mellan Oslo och Köpenhamn. En sträcka som kan komma att förlängas till antingen Hamburg eller Berlin. Enligt Mats Lithner kommer många beslut tas där kraven står emot varandra.

-Det ska vara snabba förbindelser och låga underhållskostnader. Ska tågen från Stockholm stanna i Linköping och Norrköping eller åka direkt till Malmö.

Lennart Lennefors, trafikanalytiker på Trafikverket, säger att det kommer dröja innan höghastighetståg tas i drift i Sverige. Ostlänken planeras vara klar 2028 och en ny stambana mellan Stockholm, Göteborg och Malmö kommer troligtvis inte vara klar innan 2040. Snabbtåg mellan de skandinaviska huvudstäderna ser han som väldigt visionärt och det finns inga konkreta planer på det just nu.

När tågtrafik diskuteras i Sverige handlar det ofta om problemen som uppstår under vinterhalvåret. Mats Lithner ser det som en stort men absolut inte oöverstigligt hinder.

-Det är inte många länder som kör höghastighetståg i vinterklimat. I Japan gör man det och där fungerar det. I Frankrike och Spanien sänker man hastigheten när det blir kallt med det skulle inte fungera i Sverige. Då skulle man inte kunna hålla tiderna under stora delar av året.