Fordon

Sverige är Bror Duktig i klimatvärlden

Klicka för att se hela bilden.
Klicka för att se hela bilden.
Andreas Carlgren, miljöminister. Foto: Lars Anders Karlberg
Andreas Carlgren, miljöminister. Foto: Lars Anders Karlberg

Sverige fortsätter att minska utsläppen av växthusgaser redovisar rekordlåga tal, visar ny statistik från Naturvårdsverket. Sverige uppfyller med råge löftet i Kyoto den 11 december 1997.

Publicerad

Sverige har nu minskat sina totala utsläpp av de Kyotoreglerade växthusgaserna för femte året i rad. De totala utsläppen på 64 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2008 är de lägsta sedan 1990, rapporterar Naturvårdsverket.

Det är bara lilla Luxemburg som släpper ut mindre än Sverige inom EU.

Den senaste jämförelsesiffran är dock från 2006, men det sannolika är att den inbördes ordningen bland lågutsläpparna är densamma nu som då.

Lägst utsläpp hade då Luxemburg med 13,3 ton totalt, sedan Sverige med 65,7 ton tätt följd av Irland och Danmark, därefter Finland, Portugal och Österrike – alla under 100 ton.

Men räknar man om till utsläpp per invånare är Luxemburg värst med drygt 28 ton per invånare, Irland tvåa med cirka 17 ton och Finland trea med 15 ton.

Sverige hade i den jämförelsen bara utsläpp på drygt 7 ton växthusgaser och låg bäst till av alla gamla EU-länder. Av de nya EU-länderna var det bara Lettland och Litauen som släppte ut mindre per invånare än Sverige.

Miljöminister Andreas Carlgren får råg i ryggen på det tuffa klimatmötet i Köpenhamn och säger i ett pressmeddelande från Miljödepartementet på onsdagen:

- Den stora utsläppsminskningen bekräftar att Sverige går i spetsen och med råge uppfyller våra Kyotoåtaganden, säger Andreas Carlgren.

Han säger att omställningen till gröna investeringar och utsläppsminskningar är en följd av de förstärkta styrmedel som regeringen haft till sitt förfogande, bland annat koldioxidskatten.

Även utsläppen från bilar och lastbilar har minskat det senaste året.

- Vi ärvde Europas äldsta och mest bensinslukande bilpark. Nu är vi bland de länder som har lägst utsläpp från nya bilar, säger Andreas Carlgren.

Men fortfarande är utsläppen från transportsektorn tre gånger så stora som för industrins förbränning och tre gånger så stora som för el- och värmeproduktionen.

Inrikes transporter släpper ut 20,7 miljoner ton växthusgaser. Det är en tredjedel av Sveriges totala utsläpp på 64 miljoner ton.

Se här den sammanlagda statistiken för Sverige 2008

Se här vilka länder som släpper ut mest totalt per land

Se här vilka länder som släpper ut mest per person .

Läs här om Kyotoprotokollet.