Fordon

Strid om vattenresurser – VW och Daimler vill minska oron

En flamingo i en av höghöjdslagunerna i den chilenska Atacamaöknen. Foto: Mary Evans Picture / TT
En flamingo i en av höghöjdslagunerna i den chilenska Atacamaöknen. Foto: Mary Evans Picture / TT

Det pågår en strid om vattenresurser knutna till utvinningen av litium i Chiles saltöknar. Livet för så väl ursprungsbefolkningen som flamingos står i fokus. Volkswagen och Daimler gör nu en framryckning för mer hållbar produktion.

Publicerad

Chile står för ungefär en tredjedel av världsproduktionen av litium, den lätta metallen som är en viktig ingrediens i allt från mobiltelefoners till elbilars litiumjonbatterier.

Utvinningen i Atacamaöknen sker genom att litiumrikt saltvatten pumpas upp från marken. Genom att låta vatten avdunsta i stora bassänger i kombination med efterföljande kemisk behandling fås slutprodukten litiumkarbonat. Den säljs senare till producenter av aktiva material för litiumjonbatterier.

Att pumpa upp och avdunsta enorma volymer vatten från en så torr miljö kan förstås ge konsekvenser. Lokalbefolkningen och miljögrupper oroar sig för att verksamheten ska skada ekosystemet, ursprungsbefolkningen som bor i området, samt laguner där sällsynta flamingos söker föda. Konflikten har pågått under flera år.

Volkswagen bekräftar att studien beställts

Volkswagen och Daimler, som båda satsar på elbilar med litiumjonbatterier, har nu bestämt sig för att starta en utredning av vilken påverkan utvinningen har på miljön. Studien ingår i en framryckning för mer hållbart producerad litium. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters som tagit del av lobbyhandlingar. Volkswagen bekräftar att bolaget beställt studien. Daimler vill inte ge någon kommentar.

Möten ska redan ha hållits med lokala samhällen, lagstiftare och utvinningsbolag. Målet med mötena, enligt handlingarna som Reuters läst, ska vara att ta fram en ”gemensam handlingsplan” och ”genomföra prioriterade åtgärder” som ett svar på den ökade oron kring utvinningen.

Öknens ekosystem särskilt känsligt

Så sent som i december kom ett utslag i en chilensk miljödomstol som gav vattenvännerna delvis rätt. Atacamaöknens ekosystem är att betrakta som särskilt känsligt och det råder en ”hög grad av vetenskaplig osäkerhet” kring hur dess grundvattennivå beter sig, enligt domstolen. Beslutet handlar om gruvbolaget SQM:s planer på att utvidga sin verksamhet. Specifikt var utslaget ett underkännande av SQM:s svar på miljömyndighetens synpunkter på bolagets vattenuttag.