Fordon

Stark reaktion från fordonsindustrin på utsläppsbeslut

EU-parlamentets beslut om en 40-procentig minskning av utsläppen från nya bilar möter starka reaktioner. Men Volvo Cars håller en låg profil.

Publicerad

EU-parlamentet beslutade sig på onsdagen för att nya bilar år 2030 ska minska sina utsläpp med 40 procent jämfört med 2021 års gräns på 95 gram koldioxid per kilometer. För år 2025 beslutades om ett indikativt mål på 20 procents minskning. 2017 släppte nya bilar i genomsnitt ut 118,5 gram koldioxid per kilometer.

Dessutom ställde sig parlamentet bakom ett kvotsystem för utsläppssnåla bilar som får släppa ut max 50 gram per kilometer. 2025 ska dessa utgöra 20 procent av försäljningen och fem år senare 35 procent.

De europeiska fordonstillverkarnas branschorganisation ACEA reagerar starkt på beslutet:

”Vi är fortsatt särskilt oroade för de extremt aggressiva målen om minskade koldioxidutsläpp samt för införandet av försäljningskvoter för elbilar som parlamentsledamöterna har ställt sig bakom. Dagens omröstning riskerar att få en väldigt negativ inverkan på jobben inom hela bilindustrins värdekedja. Det kommer att tvinga industrin till en dramatisk omvandling på rekordtid”, säger ACEA:s generalsekreterare Erik Jonnaert i ett skriftligt uttalande.

Han pekar på att det ännu saknas laddinfrastruktur för en omställning till elektromobilitet och att styrmedlen för att konsumenter ska ha råd att köpa de dyrare elfordonen inte är harmoniserade inom unionen.

Volvo Cars är en av ACEAS medlemmar men vill till en början alls inte kommentera EU-parlamentets beslut.

– Dagens beslut i EU-parlamentet var ett viktigt steg på vägen till ett nytt regelverk men vi väljer att inte kommentera specifika procentsatser eller årtal i det här läget, skriver talespersonen Stefan Elfström till Ny Teknik och vill invänta att även ministerrådet och kommissionen har sagt sitt.

På frågan om Volvo Cars instämmer i ACEA:s önskemål om blott en 20-procentig minskning till 2030 svarar Stefan Elfström att de framtida målen säkert kommer att bli tuffa men att företaget har en bra position med sin elektrifieringsstrategi.

– Alla våra nya bilar från nästa år kommer att ha någon form av eldrivning vilket gör att utsläppen från våra bilar kommer att minska gradvis, säger han.

Volvo Cars är också ett av de få företag som av konsultfirman PA Consulting bedöms klara sig helt undan böter när gränsen 95 gram per kilometer börjar gälla 2021.

EU-parlamentets beslut är bara ett steg på vägen mot en slutlig uppgörelse. På tisdag ska ministerrådet bestämma sig för sin ståndpunkt. Därefter tar en så kallad trilog mellan kommissionen, parlamentet och ministerrådet vid.

Här kan du läsa mer om hur EU:s utsläppsregler fungerar.

FAKTA: EU-parlamentets beslut

Parlamentet beslutade i dag att förorda en minskning av koldioxidutsläppen från nya bilar med 40 procent till 2030. Det är betydligt skarpare än EU-kommissionens ursprungliga förslag på 30 procent till 2030.

Parlamentets beslut innehåller också en rad andra ställningstaganden, bland annat:

En kvot för bilar som släpper ut max 50 gram koldioxid per kilometer. 2025 ska de utgöra 20 procent av försäljningen och fem år senare 35 procent. Förslaget om att höja gränsen för utsläppssnåla bilar till 70 gram per kilometer föll dock.

Förslaget om utsläppskrediter för utveckling av alternativa bränsleslag och motorer föll i parlamentet. Däremot finns det en fortsatt möjlighet för tillverkare att räkna av 7 gram koldioxid per kilometer för sin flotta om de inför godkända miljöinnovationer.

Från 2025 ska tillverkare rapportera om sina fordons utsläpp av koldioxid över en livscykel. Detta förslag kom upp på bordet efter rapporter om höga utsläpp vid batteritillverkning.