Fordon

Sep-affären: Överraskning för FMV

– Domen kom som en överraskning för oss. Vi har genom hela processen varit övertygade om att vi gjort rätt. Nu måste vi göra en noggrann analys innan vi bestämmer om vi ska överklaga eller hur vi ska gå vidare, säger Kurt Svensson, informationsdirektör på försvarets materielverk FMV

Publicerad

Kurt Svensson vill inte gå in i de enskildheter där domstolen kritiserar FMVs upphandling.

–Jag kan bara säga att det har varit en komplex upphandling som ställer stora krav på alla inblandade parter. Vi är naturligtvis angelägna om att göra rätt, och nu när domstolen sagt att vi gjort fel får vi titta på det.

De konkreta alternativen för FMV nu är att överklaga länsrättens beslut till kammarrätten, eller att göra om upphandlingen. Exakt hur det ska ske vill inte Kurt Svensson spekulera i, men FMVs uppdrag är att leverera ett antal hjulgående stridsfordon till försvarsmakten år 2014.

–Just nu kan man undra hur det ska gå, säger han.

Här gjorde FMV fel

1. Anbudstiden på en månad var orimligt kort för en så stor och komplex upphandling, anser länsrätten.

2. FMV har gjort en otillåten väsentlig förändring av förfrågningsunderlaget. Här handlar det om att FMV först hade ett krav att fordonens vänddiameter skulle vara 16 meter, vilket sedan ändrades till 23 meter. Det här är en så stor ändring att upphandlingen skulle startat om, anser länsrätten.

3. På vissa punkter var förfrågningsunderlaget oklart. FMV valde att lyfta ut frågor om drifts- och underhållskostnader ur förfrågningsunderlaget och kom med dem senare. Länsrätten menar att de frågorna skulle funnits med från början.

4. FMV har lämnat oklara uppgifter till anbudsgivarna. Den här punkten handlar om frågor om praktiska tester. Länsrätten anser att det var oklart hur kravet på praktiska tester skulle värderas.