Fordon

Så ska svenska jordbruket bli fossilfritt

Jordbruket står för ungefär 14 procent av Sveriges totala territoriella utsläpp av växthusgaser. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Jordbruket står för ungefär 14 procent av Sveriges totala territoriella utsläpp av växthusgaser. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Hur kan Sveriges jordbruk bli fritt från fossila bränslen? Det ska en utredning som regeringen nu tillsätter ta reda på.

Publicerad

Sveriges jordbruk måste bli fritt från fossila bränslen och minska sitt beroende av konstgödsel. Det är några av målen för den nya utredning som regeringen nu tillsätter, för att i linje med Sveriges klimatmål minska utsläppen av växthusgaser från jordbrukssektorn.

Utredaren heter Helena Jonsson. Hon är utbildad lantmästare, har varit ordförande för Lantbrukarnas riksförbund och är sedan två år landshövding i Jönköpings län.

– Jag upplever att den här utredningen ligger i tiden på många sätt, inte minst för att branschen vill vara med. Det har de deklarerat tydligt den senaste tiden, säger Helena Jonsson under presskonferensen.

Jordbruket står i dag för ungefär 14 procent av Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser. Till största delen handlar det om metan och lustgas, som kommer från djurhållning, gödsel och markanvändning. Utredningen kommer dock att fokusera på fossila koldioxidutsläpp, som beräknas stå för en dryg tiondel av jordbrukets totala växthusgasutsläpp.

Utredningen ska redovisas senast 21 februari 2021.

Utredningen om ett fossilfritt jordbruk ingår i den klimatpolitiska handlingsplanen som regeringen presenterade i slutet av förra året.