Fordon

Så ska europeiskt flyg ner till nollutsläpp 2050

2019 kan bli året då koldioxidutsläppen från den europeiska flygindustrin nådde sin topp. Genom tekniska innovationer, hållbara flygbränslen och bättre flygledningssystem är målet att nå netto-noll till 2050. 

Publicerad

Coronapandemin har på kort tid drastiskt sänkt utsläppen från den europeiska flygindustrin. Men knappast på det sätt branschen själv tänkt sig.  

Flera av de ledande flygorganisationerna har därför tagit fram en plan för hur utsläppen ska ner till netto-noll 2050. Med netto-noll menas att det fortfarande kan förekomma utsläpp, men de kompenseras av andra åtgärder för att fånga in och lagra koldioxid. 

Förhoppningen är att kunna kombinera detta med en årlig passagerartillväxt om i genomsnitt 1,4 procent, vilket är betydligt lägre än den ökning som flygindustrin normalt sett har haft.  Färdplanen kallas för Destination 2050 och har utförts av forskningsinstituten Royal Netherlands Aerospace Center samt SEO Amsterdam Economics.

Från 300 miljoner ton till noll

Fokus ligger på fyra olika områden som alla ska bidra till minskningar av utsläppen. Noterbart är att färdplanen endast fokuserar på direkta koldioxidutsläpp och inte andra växthusgaser, som till exempel vattenånga.  

Innan pandemin slog till släppte industrin årligen ut cirka 140 miljoner ton koldioxid. Enligt färdplanens hypotetiska antagande har det ökat till knappt 300 miljoner ton år 2050, om inget görs.

Bättre flygplan och motorer

Foto: Destination 2050 – A route to a net zero European Aviation.
Foto: Destination 2050 – A route to a net zero European Aviation.

Så här tänker sig färdplanen att knappt 300 miljoner ton ska bli netto-noll: 

  • Förbättringar av flygplan och motorer: 111 miljoner ton koldioxid, varav 60 miljoner ton genom vätgasdrivna plan och 51 miljoner ton genom jetbränsledrivna eller (hybrid)elektriska plan.  
  • 18 miljoner ton genom förbättringar av flygledningssystem och hur flygplanen körs. 
  • 99 miljoner ton genom att blanda in biobränslen i flygbränslet. 
  • 22 miljoner ton genom ekonomiska åtgärder i form av projekt för att fånga in och lagra koldioxid.
  • Kostnaderna för att genomföra åtgärderna väntas ge dyrare flygbiljetter. Detta minskar efterfrågan och ytterligare 43 miljoner ton undviks därmed. Den årliga passagerarökningen stannar vid 1,4 procent. 

Färdplanen ger även ett antal rekommendationer till så väl industri som regeringar, bland annat att fortsätta investera i effektivare flygplan och att ge direkta stimulanser för detta.