Fordon

Så mycket kostar ett svensk-finskt Hyperloop

En Hyperloop-bana mellan Stockholm och Helsingfors skulle ge ”en ny nordisk superregion” menar KPMG i en ny rapport.
En Hyperloop-bana mellan Stockholm och Helsingfors skulle ge ”en ny nordisk superregion” menar KPMG i en ny rapport.

Fast förbindelse mellan Stockholm och Helsingfors på 28 minuter. Det skulle bli verklighet med Hyperloop One, visar en ny rapport.

Publicerad

Kostnaden för den 500 kilometer långa korridoren för Hyperloop mellan Stockholm och Helsingfors skulle kosta omkring 19 miljarder Euro. Det visar en ny rapport som tagits fram av KPMG tillsammans med Ramböll och Setterwalls. Rapporten är framtagen på uppdrag av FS Links och kan läsas i sin helhet här.

Enligt idéstudien skulle Hyperloop-sträckningen ha 11 stationer, bland annat på Åland. Norrtälje, Arlanda, Uppsala och Stockholm skulle få egna stationer.

Den tänkta dragningen av Hyperloop-banan mellan Helsingfors och Stockholm. Illustration: KPMG
Den tänkta dragningen av Hyperloop-banan mellan Helsingfors och Stockholm. Illustration: KPMG

KPMG anger i sin rapport att samhällsnyttan med en Hyperloop-lösning skulle bli uppemot 25 miljoner sparade restimmar per år. Därtill skulle de kortade restiderna göra det möjligt att knyta samman Finland och Sverige till en ”ny nordisk superregion” där det skulle vara möjligt att bo i ena landet och jobbpendla till det andra.

Finska staden Salo och FS Links har i början av juli kommit överens om att undersöka möjligheten att bygga en testanläggning för Hyperloop mellan Salo och Åbo. I överenskommelsen åtar sig Salo att upplåta mark för 10 000 bostäder.

Gilla Ny Teknik på Facebook!